Annons
vibrerande verktyg

Ny guide ska minska risken för vibrationsskador

Arbete med vibrerande verktyg kan leda till skador. Men riskerna kan upptäckas och hanteras i tid. En ny kostnadsfri vibrationsguide ska hjälpa företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vibrationsguiden har tagits fram av arbetsmiljöorganisationen Prevent tillsammans...

Pelle lyfter fram forskning om arbetsmiljö

Seko sjöfolks ombudsman Pelle Andersson ingår numera i forskningsplattformen Lighthouses kommitté som beslutar vilka projekt som ska få stöd. – Jag vill lyfta fram forskning som gagnar arbetsmiljön och sjömännen ombord, säger han. Lighthouse är en...

Facket kritiserar boendet på äldre skärgårdsfartyg

Gammalt avyttrat tonnage köps in igen för att trafikera Stockholms skärgård. Besättningshytterna håller ofta en undermålig standard med höga bullernivåer och utan toalett i hytten. Ibland räcker hytterna inte till och det förekommer att folk...

”Arbetsgivaren har ett tungt ansvar”

Michaela Haga (C), ordförande i trafiknämndens sjötrafikutskott i Region Stockholm, poängterar att arbetsgivaren har ansvar för arbets- och boendemiljön ombord. Efter årsskiftet publiceras också den första delen i en pågående utredning om sjötrafiken i...
Staplade tomma lådor

Ny rapport: Fri frakt hotar arbetsmiljön

E-handeln växte med 40 procent under pandemiåret 2020, men tillväxten slår hårt mot både arbetstagare och klimat. Det visar en färsk rapport från fackförbunden Seko, Handels och Transport. Under pandemin har anställda inom post, transport...

Ny arbetsmiljöutbildning för sjömän

I tisdags lanserade Sjöfartens arbetsmiljönämnd (San) en ny utbildning om arbetsmiljö ombord. – Jag vågar nog påstå att det här är en av de bästa webbaserade utbildningar vi har, säger Cecilia Österman, forskare och...

Ny kalender för bättre arbetsmiljö

Kalendrar med lättklädda kvinnor är oacceptabelt ombord, anser Föreningen Svensk Sjöfart. Nu tar de fram en alternativ kalender med arbetsmiljötips. Idén föddes när Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp genom Vågrätt och Lättaankar fick veta att det...

Matros omkom i olycka

En matros i 30-årsåldern omkom nyligen till följd av en olycka ombord på ett Cypernflaggat bulkfartyg utanför Södertälje.  Olyckan skedde i slutet av mars när fartyget, lastat med träflis, låg på redden i väntan på...

Seko sjöfolk tar över Vågrätt

I januari tog Seko sjöfolk över som ordförande i branschsamarbetet Vågrätt. Tillsammans med Sjöfartsverket planeras bland annat ett öppet seminarium i början av maj.   Vågrätt är ett branschöverskridande arbete som strävar efter att göra sjöfarten...

Skärpta regler för handintensivt arbete

Från den 1 november ska personal som utför handintensiva arbeten erbjudas medicinska kontroller, enligt nya regler från Arbetsmiljöverket. Nu utvecklar forskare i Uppsala metoder för att underlätta bedömningen av den sortens arbetsmiljörisker.   Som handintensiva arbeten...

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#4 2022

Ombudsmännen svarar