Annons

Fler sjöfarare efterlystes på Världssjöfartens dag

Världssjöfartens dag firades internationellt den 28 september. I Sverige höll Maritimt Forum ett evenemang där talare från många olika delar av sjöfarten var rörande överens – sjöfarten behöver bli mer synlig. Representanter för fackförbund, rederier,...

Regeringen utreder tonnageskatten – stämpelskatten kan tas bort helt

Regeringen har lyssnat på sjöfartsbranschen. I somras beslöts att tillsätta en utredning som ska utvärdera tonnageskatten och stämpelskatten. Syftet med utredningen – att öka antalet svenskflaggade fartyg. I slutet av juni meddelade infrastruktur- och bostadsminister...

Miljö och beredskap fokus i Almedalen

Försvarsberedskap och miljöfrågor. Det var de två tydliga huvudspåren under årets politikervecka i Almedalen, så även på den maritima mötesplatsen. På plats från Seko sjöfolk var Peter Skoglund, vice ordförande, Mikael Lindmark, kassör och Katrina...

Politikerna vill se fler svenskflaggade fartyg – och gärna snart

Riksdagspolitikerna i Almedalen är – fortfarande – rörande överens om vikten av fler svenskflaggade fartyg och mer svensk personal som bemannar dessa. Budskapet det här året är att de nu även är överens om...

Bättre pensionsvillkor ett av Sekos huvudkrav

Ökad avsättning till avtalspensionen samt arbetstidsförkortning vid nattarbete. Det är två av Sekos huvudkrav inför avtalsförhandlingarna med Sarf. På fredagen hade såväl arbetsgivarsidan som industrifacken lagt fram sina avtalskrav. Nu återstår en tids förhandling innan...

Vad vill politikerna med sjöfarten?

Riksdagens trafikutskott är en av de mäktigaste instanserna i landet när det gäller politiska beslut med bäring på sjöfarten i Sverige. Sedan valet i höstas har utskottet fått många nya ledamöter. Sjömannen träffade två...

Sjöfarten i fokus när ny minister besökte Göteborgs hamn

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson valde att lägga fokus på sjöfarten när han på måndagen förlade sitt första ministerbesök ute i landet till Göteborgs hamn. Sjöfarten, och närmare bestämt omställningen av sjöfarten, var i fokus...

Politikerna vill ha fler svenska fartyg

Samtliga riksdagspolitiker som deltog i Blå Tillväxts seminarium i Almedalen i somras vill ha fler svenskflaggade fartyg. Under seminariet diskuterades vad som behövs för att nå dit.    Blå Tillväxt är ett samarbete mellan fack...

Nya regler ska möjliggöra regionala skyddsombud inom sjöfarten

För att minska risken för att skyddsombud ombord på fartyg är partiska för arbetsgivarsidan, ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler för att ha regionala skyddsombud inom sjöfarten.  – Ett mycket glädjande...

”Det behövs en vuxenutbildning”

Många politiska sjöfartsfrågor avgörs på nationell nivå. Som kommunpolitiker i Göteborg kommer Jonas Attenius (S) främst i kontakt med branschen i frågor som rör hamn, utbildning och stadsplanering.  Han leder det största politiska partiet i...

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#4 2023

Ombudsmännen svarar