Annons

Stämpelskatt ett hinder för svensk flagg

En ny rapport från branschsamarbetet Blå Tillväxt visar att en förändring av stämpelskatten kan öka antalet svenskflaggade fartyg. Det skulle i sin tur bidra till att säkra svensk industris konkurrenskraft, ge ökade intäkter till...

Skyddet för visselblåsare kan stärkas

Regeringen föreslår en ny lag som ska ersätta dagens visselblåsarlag. Syftet är att stärka skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Den nya lagen ska ersätta dagens visselblåsarlag och gälla i all...

“Sjöfarten saknas i vårbudgeten”

Satsningar på sjöfarten lyser med sin frånvaro i regeringens vårbudget, menar företrädare från branschen. Idag presenterades regeringens vårändringsbudget som omfattar cirka 45 miljarder kronor. Föreningen Svensk Sjöfart har tittat närmare på den och konstaterar att...

Sjöfartsverket vill ha högre anslag

Sjöfartsverket föreslår permanent höjda anslag för att undvika höjda avgifter för sjöfarten. Igår presenterades myndighetens treårsplan. Sjöfarten får idag bära oproportionerligt höga kostnader samtidigt som det finns ledig kapacitet och goda miljövinster att hämta...

Avgiftshöjningar skjuts upp

Det blir inga höjda farleds- och lotsavgifter som planerat den 1 maj. Det har Sjöfartsverkets styrelse beslutat. Orsaken är det osäkra läget i och med coronapandemin. – Vi tar hänsyn till den stora osäkerhet kring...

“Höj inte avgifterna, höj anslagen”

Höj inte farleds- och lotsavgifterna mitt under brinnande pandemi. Det uppmanar nu 15 organisationer i ett brev till Sjöfartsverkets styrelse. Seko sjöfolk är en av organisationerna som skrivit under. Bakgrunden är att Sjöfartsverkets styrelse enligt...

Höga sjöfartsambitioner i finansutskottet

Samtliga partier i riksdagens finansutskott vill stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Det, och ett visst mått av självkritik, framkom på ett webinar som hölls av Blå Tillväxt i fredags. Temat var ”Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för...

Regellättnader för sjöfarten förlängs

Regeringen har idag beslutat att ännu en gång förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat.   – Den rådande pandemin och den ökade smittspridningen innebär en stor påfrestning för transportbranschen. Beslutet idag innebär att vi...

Regeringen vill förlänga anpassat sjöfartsstöd

Regeringen vill förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för passagerarfärjor till och med den 30 juni 2021. – Det här är helt nödvändigt, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk. Den tillfälliga anpassningen av stödet innebär...

Sjöfarten välkomnar förlängd korttidspermittering

Regeringen föreslår att möjligheten till korttidspermittering förlängs fram till den 30 juni nästa år. Förslaget välkomnas av sjöfarten. – Ett mycket välkommet besked, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna...

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#4 2021

Ombudsmännen svarar

Missa inte