Annons

Marinchefen: Skärp kontrollen vid ombordstigning

Risken för att passagerarfärjor och handelsfartyg på Östersjön utsätts för attentat blir allt större enligt marinchefen Ewa Skoog Haslum, som föreslår skärpt säkerhet och bättre kontroller vid ombordstigningen. Det finns brister i säkerheten på Östersjön...
Som transportköpare är det viktigt att ställa sig frågan "är detta en transport jag kan stå för?", menar Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström. Samtidigt är det inte helt lätt för lastägaren att veta om ett fartyg är okej. Foto: Wiki Commons/Freeimages/Svensk Sjöfart

Så ska svensk sjöfart blir konkurrenskraftig

Borttagen stämpelskatt och en utvecklad tonnageskatt är några av åtgärderna som föreslås i utredningen om svensk sjöfart som överlämnades till regeringen på torsdagen. Totalt lägger utredaren Rikard Engström fram nio förslag till hur svensk...

Wallenius fortsätter ta vägen runt Afrika

Rederiet Wallenius Wilhelmsen förlänger beslutet att omdirigera sina fartyg runt Godahoppsudden istället för att gå den vanliga vägen via Suezkanalen. Den nya rutten gäller konsekvent framöver, ända till situationen blivit lugnare i Röda havet.-...

Fler sjöfarare efterlystes på Världssjöfartens dag

Världssjöfartens dag firades internationellt den 28 september. I Sverige höll Maritimt Forum ett evenemang där talare från många olika delar av sjöfarten var rörande överens – sjöfarten behöver bli mer synlig. Representanter för fackförbund, rederier,...

Regeringen utreder tonnageskatten – stämpelskatten kan tas bort helt

Regeringen har lyssnat på sjöfartsbranschen. I somras beslöts att tillsätta en utredning som ska utvärdera tonnageskatten och stämpelskatten. Syftet med utredningen – att öka antalet svenskflaggade fartyg. I slutet av juni meddelade infrastruktur- och bostadsminister...

Miljö och beredskap fokus i Almedalen

Försvarsberedskap och miljöfrågor. Det var de två tydliga huvudspåren under årets politikervecka i Almedalen, så även på den maritima mötesplatsen. På plats från Seko sjöfolk var Peter Skoglund, vice ordförande, Mikael Lindmark, kassör och Katrina...

Politikerna vill se fler svenskflaggade fartyg – och gärna snart

Riksdagspolitikerna i Almedalen är – fortfarande – rörande överens om vikten av fler svenskflaggade fartyg och mer svensk personal som bemannar dessa. Budskapet det här året är att de nu även är överens om...

Bättre pensionsvillkor ett av Sekos huvudkrav

Ökad avsättning till avtalspensionen samt arbetstidsförkortning vid nattarbete. Det är två av Sekos huvudkrav inför avtalsförhandlingarna med Sarf. På fredagen hade såväl arbetsgivarsidan som industrifacken lagt fram sina avtalskrav. Nu återstår en tids förhandling innan...

Vad vill politikerna med sjöfarten?

Riksdagens trafikutskott är en av de mäktigaste instanserna i landet när det gäller politiska beslut med bäring på sjöfarten i Sverige. Sedan valet i höstas har utskottet fått många nya ledamöter. Sjömannen träffade två...

Sjöfarten i fokus när ny minister besökte Göteborgs hamn

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson valde att lägga fokus på sjöfarten när han på måndagen förlade sitt första ministerbesök ute i landet till Göteborgs hamn. Sjöfarten, och närmare bestämt omställningen av sjöfarten, var i fokus...

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#3 2024

Ombudsmännen svarar