Annons

Regellättnader för sjöfarten förlängs

Regeringen har idag beslutat att ännu en gång förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat.   – Den rådande pandemin och den ökade smittspridningen innebär en stor påfrestning för transportbranschen. Beslutet idag innebär att vi...

Regeringen vill förlänga anpassat sjöfartsstöd

Regeringen vill förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för passagerarfärjor till och med den 30 juni 2021. – Det här är helt nödvändigt, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk. Den tillfälliga anpassningen av stödet innebär...

Sjöfarten välkomnar förlängd korttidspermittering

Regeringen föreslår att möjligheten till korttidspermittering förlängs fram till den 30 juni nästa år. Förslaget välkomnas av sjöfarten. – Ett mycket välkommet besked, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna...

”Sorgligt att gå emot ett enigt LO”

I torsdags meddelade regeringen att man går vidare med Svenskt Näringslivs och PTK:s förslag till LAS-förändringar. Seko och sex andra LO-förbund är djupt kritiska till beslutet. – Det är med stor besvikelse som vi idag...

Seko: Förläng möjligheten att korttidspermittera

Förläng tiden som särskilt hårt drabbade företag kan använda sig av systemet med korttidspermittering, uppmanar Seko idag i ett brev till finansminister Magdalena Andersson. Sjöfartsbranschen har drabbats extra hårt av coronapandemin och de politiska åtgärderna...

73 förslag från politiker om sjöfart

73 motioner där ordet sjöfart nämns. Det lämnade riksdagspolitikerna in under årets allmänna motionstid. Flest förslag kommer från Moderaterna följt av Socialdemokraterna. Politikerna föreslår bland annat att tillsätta ett sjöfartsråd, avskaffa farledsavgifterna samt utveckla och...

LAS-förhandlingarna kraschade i natt

De så kallade LAS-förhandlingarna avslutades i natt då parterna stod för långt ifrån varandra.  – Vi befinner oss i en tid där våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson i...

Enig sjöfartsbransch: ”Regeringens åtgärder måste förlängas”

Det är absolut nödvändigt att ge rederier fortsatt möjlighet att korttidspermittera personal fram till 31 december 2021. Det menar Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och föreningen Svensk Sjöfart.Under coronapandemin har sjöfartssektorn drabbats hårt med upp till...

Grönt ljus för djupare farled

Kommunfullmäktige i Göteborg beviljar runt en miljard kronor till att fördjupa farleden in till Göteborgs hamn. Det innebär att projektet är finansierat och kan påbörjas. Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i förra veckan att bevilja upp till...

Politiker pratade grön återstart

Tonnageskatten behöver uppdateras, Sjöfartsverket måste ha en hållbar finansieringsform och mer gods bör gå på köl. Politikerna som deltog i Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar var överens om mycket.  Igår hölls ett sjöfartspolitiskt webinar där sju...

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#3 2024

Ombudsmännen svarar