100 år av sjöfartshistoria

Rederiaktiebolaget Transatlantic. I krig och fred. 1904-2004.

Rederiaktiebolaget Transatlantic. I krig och fred. 1904–2004

Dick Henriksson, Breakwater Publishing

 

Annons

Dick Henriksson, tidigare journalist på Göteborgs-Posten, har åstadkommit ett praktverk på närmare 500 sidor göteborgsk rederi-historia – 100 år med Transatlantic. Rederiet bildades hösten 1904 av sjöbefälet och visionären Wilhelm Lundgren tillsammans med affärsmannen George Douglas Kennedy och Lundgrens befälskollega kapten Gustaf Palmgren. Det kom att bli Sveriges första transoceana linjerederi.

Boken följer rederiet i med- och motgång. De första ekonomiskt svåra åren, genom första världskriget som innebar expansion och ekonomisk framgång parallellt med fruktansvärda förluster i människoliv som de tyska torpederingarna orsakade. Mellankrigstidens bakslag och ekonomiska nedgång, andra världskrigets svårigheter för handelsflottan och fasorna kriget förde med sig – under kriget förlorade Transatlantic tio fartyg där 77 besättningsmän samt sex passagerare omkom.

Två av dessa torpederingar är utförligt beskrivna i boken med berättelser från överlevande ur besättningarna. Och det är ett av få avsnitt där man som läsare får en skymt av dem som arbetade ombord, bortsett från befälen. I övrigt handlar det om en spännande företagshistoria – de goda åren under efterkrigstiden, 70-talets ekonomiska bakslag, de sista årtiondenas försök att hålla bolaget flytande fram till 2016 då de sista resterna av rederiet lades ner.

Dick Henriksson har gjort ett gediget forskningsarbete med tyngdpunkt på ekonomisk utveckling och den tekniska utvecklingen av fartygsflottan där Transatlantic ofta varit i framkant, inte minst när det gäller roro-tekniken. Boken är även rikt illustrerad.

Anki Håkansson