1700-talsfynd kan visa varvsarbetares matvanor

Där Sjöfartsmuseet i Göteborg idag ligger låg på 1700-talet ett skeppsvarv. I samband med utbyggnad av museet har arkeologer hittat en välbevarad kullerstensväg, rester av ett kök och ett stall. Foto: Johan Thörnqvist

Arkeologiska fynd i samband med att Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg byggs ut kan berätta vad varvsarbetare åt på 1700-talet.

Det pågår arkeologiska utgrävningar framför Sjöfartsmuseet med anledning av museets om- och tillbyggnad. På platsen där det nya akvariet ska ligga har man hittat en välbevarad väg från 1700-talet, resterna av en köksbyggnad och ett stall.

– Den stenlagda vägen vi har rensat fram är en nyckel till att förstå hur de såg ut på den här tiden i Majorna, säger Tom Wennberg, arkeolog på Stadsmuseet, som deltar i utgrävningarna, i ett pressmeddelande.

En gång var detta en av Göteborgsstadsdelen Majornas mest trafikerade gator. På 1700-talet fungerade den som ingång till Gamla varvet, ett skeppsvarv som låg där Sjöfartsmuseet ligger idag. Varvet startades på 1600-talet men lades ner 1825, och då blev området en park. Den stenlagda vägen in till Gamla varvet täcktes över.

Annons

– För 300 år sedan var detta en betydelsefull huvudgata, här gick både alla arbetare och transporter till och från varvsbyggnaden. Tack vare den och övriga fynd på platsen kan vi mer exakt avgöra var gamla varvet låg, säger Tom Wennberg.

”För 300 år sedan var detta en betydelsefull huvudgata”

Arkeologerna har även hittat lämningar av ett stall och Gamla varvets köksbyggnad.

– Här försågs sannolikt varvets chefer och arbetare med mer eller mindre smaklig spis. Vår förhoppning är att vi genom köket ska få ökad inblick i den tidens kosthållning och hur maten tillreddes och förvarades, säger Tom Wennberg.

Alla lämningar kommer att dokumenteras och tas bort innan byggentreprenören inleder sitt arbete. Museet undersöker just nu möjligheten att bevara och återskapa den stenlagda 1700-talsvägen.

Sjöfartsmuseet i Göteborg är stängt för ombyggnad. Nyöppningen planeras till hösten 2021 i samband med stadens 400-årsjubileum. Museet ska bland annat få en ny akvariebyggnad under mark, med tio gånger så stor vattenvolym som tidigare. Dessutom blir det ny entré, nya basutställningar, uteservering och bättre tillgänglighet.