En ung kvinnas liv till sjöss

Min sjöfartsbok av Marie Byström-Jansheden

Skildringar av livet ombord på 1960- och 1970-talet genom en kvinnlig anställds ögon är inte så vanliga, men Marie Byström-Jansheden fyller denna lucka med Min sjöfartsbok.

Boken varvar egna minnesanteckningar med utdrag ur breven hem till sonen i Kalmar. Rappt och med humor skildrar hon vardagen till sjöss, först under kryssningsfartygens gyllene epok och vidare i fraktflottan som radiotelegrafist.

Marie mönstrar på för första gången 1966 som stewardess ombord på M/S Gripsholm. Hon beskriver ett liv med hårt slit och långa arbetspass men också härliga kollegor och ett rätt intensivt festande.

Annons

Yrkeslivet till sjöss fortsatte med en utbildning till radiotelegrafist, inte en självklar bana för en kvinna 1968. Åren ombord ett flertal olika fraktfartyg skildras kärleksfullt, men också som den tuffa tillvaro den faktiskt var, med olyckshändelser, farligt arbete, haverier och dödsfall. Och inte minst en eller annan dråplig episod i situationer där omgivningen inte kan föreställa sig att gnisten är kvinna.

Marie Byström-Janshedens längtan efter livet till sjöss väcktes i ungdomen. Hon är uppvuxen i Kalmartrakten, och i Kalmar finns sedan länge en sjöbefälsskola vilket gav en del kontakter med sjömän och sjöliv.

– Plus att det handlade om äventyrslusta och önskan att se världen, säger hon själv.

Marie Byström-Jansheden hade egentligen för avsikt att studera till sjökapten, men oljekrisen och den ekonomiska nedgången fick henne att mönstra av 1977. Hon bor numera i Göteborg.

Min sjöfartsbok är utgiven på eget förlag: marieby@tele2.se

Anki Håkansson