Fokus på människorna ombord

Vårt Lion Ferry av Anders Bergenek.

Vårt Lion Ferry

Anders Bergenek, Breakwater Publishing

Inte ens de bästa och vackraste fartyg kan någonsin bli mer än instrument, står det i förordet till boken Vårt Lion Ferry. Ett fartyg fyller sin uppgift först när det hanteras av skickliga yrkespersoner.

Med det som utgångspunkt fokuserar denna nyutkomna bok på människorna och den speciella Lionkultur som sägs ha funnits i rederiet Lion Ferry.

Annons

Parallellt med de ombordanställdas berättelser löper historien om företaget och fartygen. Från starten med familjen Bonniers papperstransporter på 1950-talet fram till dess att Stena Line tog över färjeverksamheten på 1980-talet. En stor del av boken ägnas åt 1960-talet och dess linjer och samarbeten.

Initiativet till boken kommer från Lion Ferry-klubben där ett 100-tal av rederiets tidigare anställda är med. Texterna har skrivits ner eller berättats av klubbens medlemmar och författaren Anders Bergenek har hjälpt till att organisera, intervjua, skriva och bearbeta texter.

Berättelserna är personliga och det verkar ha varit roligt att arbeta ombord. En andrestyrman berättar om 1960-talets nöjeskryssningar mellan Halmstad och Helsingör: ”Vi byggde upp en dansbana i trä på bildäcket med scen och allt. Däremot fanns inga stolar. Ett vanligt bord ställdes upp och fungerade som bar. Rederiet körde också ombord en gammal buss som fick fungera som garderob.”

1966 startades Atlant- och Västindienkryssningar som innebar annorlunda utmaningar för besättningen. Vid ett tillfälle lagrades stora mängder läsk på Prins Hamlets bildäck under en seglats till Sydamerika. När värmen steg och vibrationerna från maskin ökade började burkarna explodera och bildäck fylldes av en söt, kladdig massa.

Allra roligast och mest givande är Vårt Lion Ferry antagligen för dem som själva var med eller åtminstone känner personerna det handlar om. För en oinvigd är det stundtals lite svårt att hålla isär alla olika samarbeten, linjer och fartyg. Men även för helt utomstående läsare är det spännande att läsa såhär ovanligt detaljerade berättelser om ett rederi med så brokig historia. Boken innehåller också en mängd bilder, såväl privata som mer officiella.

Klara Johansson