”Jag gillar att dokumentera”

Produkttankern M/T Rankki 1991. En av matroserna överhalar en ventil. Foto: Juha Eronen

Livbåtsövning på Grönland, motsjö i Nordatlanten och fruktleverans i Nigeria. Juha Eronen har dokumenterat livet som matros på 1980- och 1990-talet.

Juha Eronen gick till sjöss 1980 som jungman på Thunbolagets kanalbåt M/S Juno. Han var 16 år och ville komma bort från uppväxtens Falkenberg. M/S Juno följdes av torrlastare och tankfartyg och resorna blev allt längre.

1986 köpte han sin första kamera, en Nikon, och började dokumentera livet ombord.

– Mina skeppskamrater sa att bilderna jag tog såg ut som vykort. Jag tog det som beröm, säger han.

Annons

En ryggskada gjorde att han gick iland i slutet av 1990-talet. Då hade han fotograferat såväl isberg på Grönland och svänghjulsöverhalning utanför Afrika som vajerunderhåll på service- och bostadsplattformen Safe Britannia i Nordsjön. 

– Jag gillar att dokumentera. Att fånga ögonblicken. Det får inte se konstgjort ut utan det ska vara naturligt, säger han. 

35 år senare har Juha Eronen digitaliserat bilderna och lagt ut dem på sin Facebooksida. Han har kontakt med ett fåtal av sina gamla skeppskamrater.

– De flesta har ju aldrig sett bilderna jag tog på dem. Jag tänkte att det vore roligt om de fick göra det, förklarar han idén att visa några av bilderna i Sjömannen.

Frukt­leverans på M/T Luna utanför Nigeria. ”Frukten levere­rades med kanoter som kom upp längs fartygs­sidan. Bananklasar, ananas och mango stora som en hel middag”, berättar Juha. På bilden syns matros, trikare och motorman. Foto: Juha Eronen
Tankspolning i M/T Rankki. ”De fasta kanonerna tog inte allt, ibland fick man gå ner i tankarna och hand­spola som matrosen gör på bilden.” Foto: Juha Eronen
Efter tankspolningen. Samme matros som på bilden ovan. Foto: Juha Eronen
Broströms M/S Thuleland 1990. Livbåtsövning på Grönland. I bakgrunden syns malmådern på gruvan Maarmorilik, Svarta ängeln. Foto: Juha Eronen
Vajerfettning på M/S Thuleland. Båsen på lastluckan slackar i båtmans­­­­­­stolen allt eftersom en matros smörjer vajer på en av far­­ty­gets fem Hägg­lunds­kranar (varav en bort­monterad). I bak­grunden syns linbanan som går från gruvan till krosseriet där malmen maldes före utlastning. Foto: Juha Eronen
M/T Lunas reparatör monterar nya broms­backar på ett bromsband vid överhalning av ankarspelets svänghjul. ”Lunas ankarspel var ökänt”, berättar Juha. ”Det var rost på både kätting och svänghjul och varje gång vi ankrade sprang folk från backen i ett moln av rök och gnistor.” Under en resa till USA reparerades spelet. Foto: Juha Eronen
Fotografen själv på service- och bostadsplattformen Safe Britannia. ”Jag gjorde en törn där 1989”, säger Juha.
Ombord på Argonauts M/T Nike 1987. Bound for Houston, Texas, med råolja från Kamerun. Två motormän har letat sig upp på däck för en paus och lite luft. Foto: Juha Eronen
Safe Britannia 1989. En stoppvajer till en kran har fastnat och måste lossas och överhalas. Bilden är tagen i Brofjorden där Safe Britannia tillfälligt låg upplagd. Foto: Juha Eronen
M/S Thuleland. Motsjö i Nordatlanten. Foto: Juha Eronen