Lars Melander om försöken med Artificiell Intelligens, AI, i sjöfarten

Försöken med AI i restaurangen på Stena Patagonia har drabbats av en del inkörningsproblem.
Annons