Sällskapet samlas för Ove Allansson

Ove Allanson skrev närmare 40 böcker. Allt från romaner och novellsamlingar till reseberättelser. Han gick bort i början av 2016. Foto: Leif Hansson

Årsmöte för Ove Allanssonsällskapet 3 maj. Sällskapet bildades för att hedra, minnas och lyfta fram Ove Allanssons författarskap och betydelse för sjöfolkskulturen.

– Medlemmar i sällskapet och Sjöfartens Kultursällskap men även andra intresserade är välkomna, säger Ove Allanssonsällskapets sekreterare Lennart Johnsson.

Sedan det bildades för knappt två år sedan har sällskapet ordnat flera möten och aktiviteter i Göteborg, Stockholm och Helsingborg med både musiker och författare som verkar i Ove Allanssons anda och kölvatten.

Vid årsmötet kommer bland annat konstnären Lars Melander berätta om sitt mångåriga samarbete med Ove – vilket bland annat resulterade flera bokomslag och illustrationer till Ove Allanssons texter.

Annons

Författaren och forskaren Gudrun Nyberg kommer att presentera sin bok Nio författare om Ove Allanson och åtta andra göteborgsförfattare.

Även Bosse Andersson kommer att medverka. Han kommer framföra några av Ove Allanssons och Anders Wällheds sjömansvisor.

Vid mötet kommer deltagarna även diskutera sällskapets verksamhet för 2018.

– En framtida förhoppning är att sällskapet ska kunna dela ut ett pris i Ove Allanssons ära. Och då kanske inte ett traditionellt författarpris, utan ett pris som främjar läsandet. Ove brann för läsande, och han skapade även begrepp som läsenärer. Det är något vi tycker man ska premiera i dagens samhälle, säger Lennart Johnsson.


  • Plats: Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48, Göteborg
  • Tid: 3 maj, 17.00