Seafarers Life vill visa sjömän

Överstyrman Karin Eliasson på tankfartyget Fure Ven. Hon är en av alla sjömän som syns på webbsidan Seafarers Life. Foto: Stefan F Lindberg

Med projektet Seafarers Life vill fotograf Stefan F Lindberg att bilder och berättelser om livet ombord ska nå en bredare publik. 

Främsta syftet med den nystartade webbsidan Seafarers Life är att nå utanför sjöfartssfären, berättar Stefan F Lindberg. Tanken är att det ska komma sjöfolk till nytta på längre sikt. 

Sidan innehåller bilder och filmer, korta nyheter och längre reportage och intervjuer.

– Genom berörande bilder och berättelser vill vi nå lyssnaren, läsaren, betraktaren – och genom detta emotionella format väcka intresse för sjöfart och sjöfolk, säger Stefan F Lindberg. 

Annons

Han är initiativtagare till sidan som finansieras av ITF Seafarers Trust. Idén passade organisationens mål att sprida information om sjöfartsyrket till en bredare allmänhet. 

Stefan F Lindberg i maj 2021. Foto: Stefan F Lindberg

Stefan F Lindberg har återkommande dokumenterat sjöfarten under sitt yrkesliv som fotograf, bland annat genom böckerna Sjömän 1 och Sjömän 2. 

– Från början kommer intresset för sjömansyrket av att viktiga personer i mitt liv varit sjömän. Därefter har det blivit ett engagemang, något jag tycker är betydelsefullt att förmedla information om. Jag har många andra saker jag engagerar mig i som fotograf, men just sjömansyrket har alltid haft den största platsen, säger han. 

Tanken är att sidan ska fyllas på med nytt material ett par gånger i veckan.

– Just nu håller jag på med en film på 15 minuter där en sjöman berättar om sin tillvaro, sina val och sin relation till sin familj. Han gör det på ett ovanligt nyanserat sätt och uttrycker sig så pass väl, att jag tror att det han säger kan beröra även icke sjöfolk.

Kan vem som helst skicka in material? 

– Vem som helst kan inte skicka in material. Om jag är ute efter något speciellt så beställer jag det. Framför allt utgår jag från eget material. Jag har dock några beställningar utifrån i pipeline, säger han.