Sjömansvisor till Allanssons minne

Musikgruppen KAL spelade shanties och sjömansvisor på Ove Allansson-sällskapets årsmöte i maj. Foto Klara Johansson

Säg Musikgruppen KAL och många sjömän nickar igenkännande. Den Göte-borgsbaserade gruppen har gett ut ett gäng skivor genom åren, de flesta med sjömansvisor. 

Senaste skivan, På minnets redd, kom i våras och är tillägnad författaren Ove Allansson. Flertalet texter är hämtade ur Allanssons bok Dikt Babord, som i sin tur är sammanställd av dikter som publicerats i Sjömannen, skrivna av såväl vanliga sjömän som kända författare som varit till sjöss. Två av visorna, Grötolle och Du gamle maskinist, har fått nya arrangemang. Arbetet med skivan påbörjades ihop med Ove Allansson innan han gick bort. Han ville ha med några speciella texter och därför var det självklart att På minnets redd skulle tillägnas honom, berättar Bosse Andersson, en av KAL:s medlemmar.

Det sista av skivans tolv spår är en tonsatt version av diktaren Bo Bergmans Nödsignal. Bosse Andersson skrev musiken redan i slutet av sjuttiotalet.

– Men den gavs aldrig ut på skiva då. Och nu… det som händer nu med flyktingarna som flyr över haven… Jag tycker att texten appellerar till det och därför känns väldigt aktuell, säger han.

Annons

På minnets redd är väl värd att lyssna på, och för den som gillar sjömansvisor är den ett givet inslag i skivhyllan. Flera organisationer, däribland Seko sjöfolk, har stöttat utgivningen och köpt in exemplar. Den går också att få tag på genom att kontakta Bosse Andersson.

Klara Johansson