124 sägs upp från Tallink Silja

På bilden Tallink Siljas M/S Galaxy. Foto: Tallink Silja/Marko Stampehl

124 anställda i manskapsbefattning på Tallink Silja sägs upp på grund av arbetsbrist. 

– Det är oerhört tråkigt, säger ombudsman Oskar Lindskog.

Denna text uppdaterades 221019.

I slutet av juli varslade Tallink Silja om arbetsbrist för 265 anställda varav 200 på Seko sjöfolks avtalsområde. Varslet kom till följd av att svenskflaggade M/S Galaxy chartras ut som flyktingboende i Nederländerna, och att rederiet planerar att byta till estnisk flagg på fartyget.

Sedan dess har förhandlingar om arbetsbrist pågått mellan fack och arbetsgivare. Nu är förhandlingarna klara. På Seko sjöfolks område är resultatet att 124 personer blir uppsagda.

Annons

– Vi har lyckats förhandla ner antalet rejält, från 200 till 124, och rädda jobben för ganska många. Givet förutsättningarna så är vi väldigt nöjda. Men så fort en enda medlem drabbas så är det svårt att säga att resultatet är bra. Det här är en stor arbetsbrist och det är oerhört tråkigt, säger Oskar Lindskog, ombudsman i Seko sjöfolk.

Oskar Lindskog

”Så fort en enda medlem drabbas så är det svårt att säga att resultatet är bra”

Oskar Lindskog, ombudsman

Facket lyckades få igenom att alla med mindre än sex månaders uppsägningstid får minst en extra månad. Man har också kollektivt hävdat företrädesrätt till återanställning för medlemmar i Seko sjöfolk.

– Det vi gjort är att vi för medlemmarnas räkning kollektivt hävdat deras företrädesrätt till återanställning, så att inte var och en enskilt behöver göra av sig till rederiet för att hävda den, förklarar Oskar Lindskog.

Han beskriver förhandlingarna med rederiet som svåra men förhållandevis konstruktiva. Målet har varit att få ner antalet uppsägningar till ett minimum.

– Förhandlingarna har dragit ut på tiden eftersom vi velat förhandla fram nya lösningar och lokala avtal, och sådant är inte gjort i en handvändning, säger han.  

Bland annat kommer man framöver att teckna ett poolavtal. Man har också förhandlat fram ett nytt avlösningssystem för vissa befattningar ombord, som innebär att den anställde jobbar fler timmar ombord och i gengäld får mer ledighet. 

En annan anledning till att förhandlingarna tagit tid är, enligt Oskar Lindskog, att rederiet inte riktigt visste hur de ville ha det från början.

– Ägarbolaget hade egentligen tänkt byta flagg direkt, men kom på andra tankar när de bland annat insåg hur uppsägningsreglerna ser ut i Sverige. Nu är det sagt att Galaxy ska behålla svensk flagg under chartern och sedan byta till estnisk. Men det kan förstås ändras igen, säger Oskar Lindskog och fortsätter:

– Vår förhoppning är att rederiet framöver ska ersätta Galaxy med ett ­annat fartyg på linjen Stockholm–Åbo.

I förhandlingarna kom arbetsgivare och fack överens om att teckna ett poolavtal. Man har även förhandlat fram ett nytt avlösningssystem för vissa befattningar ombord, som innebär att den anställde jobbar fler timmar och i gengäld får mer ledighet. 

Förhandlingar om hur poolavtalet ska se ut pågår i skrivande stund. 

– Det blir ett avtal med två basorter: Helsingfors och Stockholm. Inledningsvis kommer poolen att bestå av runt 30 personer, säger Oskar Lindskog. 

Folke Matrosow.

”Jag tycker att rederiet svek all fartygspersonal”

Folke Matrosow, sektionsordförande för Seko i Tallink Silja

Folke Matrosow är sektions­ordförande för Seko i Tallink Silja. Han beklagar uppsägningarna i rederiet djupt.

– Jag tycker att rederiet svek all fartygs­personal med allt de lovade från tidig vår till början av sommaren. Gång på gång förkunnade de att till hösten skulle man börja anställa mer personal till fartygen. Alla ombord jobbade häcken av sig. Ofta underbemannat, fast inte ur ledningens synsätt, och med massor av övertid i tron att efter sommaren skulle det bli en bättre arbetsmiljö och trivsel ombord med fler medarbetare som gjorde jobbet, säger han.

Istället kom varsel och upp­sägningar. 

Folke Matrosow har fått många frågor om han eller någon annan inom Seko ­visste vad som var på gång. Svaret är nej.

Under förhandlingarna ­sjönk siffran från 200 varslade till 124.

– Men det är förstås en klen tröst för dem som hamnade utanför listan.

De uppsagda kommer från både drift och intendentur­avdelningarna. Eftersom rederiets två svenska fartyg Galaxy och Silja Symphony har gemensam turordningslista berör arbetsbristen personal på båda fartygen och leder till rockader.

Oskar Lindskog är övertygad om att de som sägs upp har stor chans att hitta nytt jobb inom en hyfsat snar framtid. 

– Arbetsmarknaden ser förhållandevis god ut. Andra rederier har redan hört av sig, och även inom Silja tror jag att det på lite sikt finns goda arbetsmöjligheter. Det är därför vi hävdat företrädesrätt för våra medlemmar, säger han. 

Fackets fokus är nu att hjälpa och stötta medlemmar som drabbas av arbetsbristen. Man kommer också att förhandla om ökad grundbemanning.

– Idag är den alldeles för låg. Vår målsättning är att få fler tillsvidare­anställda genom att få upp grundbemanningen och att utöka ­poolen, säger Oskar Lindskog.

Han anser att dagens grundbemanning är baserad på en ”pandemibemanning”. Utifrån rederiets koncept med kryssningar så behövs det mer personal ombord. 

– Om man vill verka inom upplevelse­­industrin och fortsätta med kryssningskonceptet, då måste det finnas personal ombord som kan ­leverera den servicen. Annars får man sänka servicegraden och fokusera på bara transport, säger han.

”vi hade väldigt gärna sluppit att göra detta”

Hans Friberg, operativ chef i Tallink Silja AB

Hans Friberg, operativ chef i Tallink Silja AB, säger till Sjömannen att uppsägningarna är lika tråkiga för rederiet. Han har mött anställda som är arga, uppgivna och ledsna och han förstår dem allihop. 

– Vi hade väldigt gärna sluppit göra detta. Det är oerhört beklagligt när folk behöver sägas upp. Det här är ett beslut fattat på rent ekonomiska grunder av våra ägare, baserat på de extremt höga bunkerpriserna. Det blir inga pengar över helt enkelt. Det blir ingen affär. Detta var inget vi hade planerat och inget som fanns i våra budgetar, säger Hans Friberg.

Han kan i nuläget inte svara på vad som ska hända med Galaxy efter chartern.

– Den som det visste. Det är möjligt att ägarna i Tallinn har tankar om detta men här i Stockholm vet vi faktiskt inte.

Kvarstår planerna om att flagga om fartyget till estnisk flagg?

– Det är de beskeden som varit och den information från ägarna som vi haft att förhålla oss till. Det är därför vi behövt agera som vi gjort i form av varsel och uppsägningar, säger Hans Friberg. 

Angående fackets syn på bemanningen ombord svarar Hans Friberg att frågan alltid finns där.

– Bemanning är en fråga som alltid diskuteras. Det finns olika åsikter, men så mycket mer finns inte att säga om detta just nu.