21 mister jobbet när Finnclipper flyttar

Finnclipper flaggas ut och försvinner från Östersjön. Runt 65 ombordanställda drabbas av flytten. Foto: Micke Asklander, Fakta om fartyg
Annons

Finnclipper försvinner från Sverige. 21 sjömän inom Seko sjöfolks avtalsområde förlorar sitt arbete när färjan chartras ut till Medelhavet.

Finnclipper som trafikerar rutten Kapellskär-Nådendal försvinner i samband med att Finnswan, före detta Nordlink, tar över trafiken i början av maj.

– Det är ett ägarbeslut, säger Leif Paulsson, personalansvarig i för Finnlines i Malmö, om bakgrunden till flytten. Ledningen har konstaterat att Finnlines har för många ropax-färjor i Östersjön.

“Ledningen har konstaterat att Finnlines har för många ropax-färjor”

Sammanlagt drabbar utchartern 65 ombordanställda. Av dessa blir sammanlagt 21 ekonomibiträden, matroser och kockar uppsagda av Finnlines. Många med långa anställningar på Finnlines – upp till åtta år för ekonomibiträden och matroser samt fyra år för kockar.

Annons

Uppsägningstiderna varierar även mellan en och sex månader beroende på anställningstid. 13 av de uppsagda är medlemmar i Seko sjöfolk.

Flytten och utflaggningen av Finnclipper är ett hårt slag för de anställda, menar ombudsman Mikael Lindmark som skötte förhandlingarna med Finnlines i Malmö. Men arbetsmarknaden för vissa kategorier sjömän, som exempelvis kockar, ser god ut.

– Jag var i kontakt med TT-Line i ett annat ärende och berättade om arbetsbristen som uppstår på Finnclipper och de visade intresse för de anställda. Jag uppmanar alla uppsagda att ta kontakt med dem, min förhoppning är att merparten plockas upp av TT-Line eller andra rederier.

“min förhoppning är att merparten plockas upp av TT-Line eller andra rederier”

Enligt Finnlines försvinner Finclipper som en följd av den fartygsrockad som inleddes när rederiet tog hem Europalink från Medelhavet. Nordlink, som tidigare trafikerade rutten Malmö-Travemünde, ska i början av maj gå in i Finlandstrafiken.

Tapani Voionmaa, Group General Counsel Executive Vice President i Finnlines ledning i Helsingfors, menar att utchartringen av Finclipper är en följd av en noggrann analys.

– Finnclipper är för gammal, hon passar inte för den trafiken som vi bedriver mellan Sverige och Finland. Det är ett rent affärsmässigt övervägande, säger han.

Han påpekar också att Finnswan, före detta Nordlink, just nu är på varv för renovering. Upprustningen har särskilt fokus på passagerarutrymmena ombord, bland annat utökas loungen och tax free-avdelningen. Även restaurangen är under renovering.

Kapaciteten på färjorna skiljer sig något, enligt uppgifter från rederiet. Finnclipper är 190 meter och har 3079 lastmeter, medan Finnswan är 220 meter och har 4215 lastmeter. Finnclipper byggdes 1999 medan Finnswan är från 2007.

  • Godstrafiken slår rekord efter rekord. Kunde inte Finnlines valt att förstärka någon linje med Finnclipper på Östersjön?

– Finnclippers kapacitet behövs inte, och hon är för gammal. Vi analyserar dagligen marknaden. Med Finnswan utökar vi kapaciteten i Finlandstrafiken lagom till sommaren, säger Tapani Voionmaa.