27 USD i höjd internationell minimilön

Lönekommittén i arbete vid ILO, International Labour Organizations högkvarter i Geneve. Förhandlingarna avslutades i dag med en höjning av den internationella minimlönen med 27 USD till 2021. Foto: Seko sjofolk
Annons

Höjd internationell minimilön för sjömän i manskapsbefattningar. Efter två dagars förhandlingar mellan representanter för arbetstagare och arbetsgivare på ILO i Genève höjs lönen med sammanlagt 27 USD fram till 2021.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, och Joakim Hellmouth, avtalsansvarig, har varit med i förhandlingarna från svensk sida i lönekommittén i Joint Maritime Commission på ILO:s (International Labour Organization) högkvarter i Genève. Förhandlingarna avslutades i dag, tisdag.

– Vi inom gruppen för arbetstagarrepresentanter är väl hyfsat nöjda med höjningen, det är alltid ett givande och tagande när man förhandlar, säger Kenny Reinhold på telefon från Genève.

Annons

Minimilönen höjs i tre steg från 614 USD i månaden till sammanlagt 641 USD. Under nästa år kommer den första höjningen träda i kraft med 4 USD, sedan 7 USD under 2020, för att till sist höjas med hela 16 USD under 2021.

– Det här handlar om den internationella baslönen för sjömän i manskapsbefattningar. Men det är en viktig grundsten för alla sjömän, även för de med högre löneläge, eftersom många avtal bygger på detta. Bland annat när det gäller övertidsersättningar, säger Kenny Reinhold.

Lönerna uppdateras i enlighet med Maritime Labour Convention, MLC, och ILO:s rekommendation för Seafarers’ Wages, Hours of Work and Manning of Ships. Detta är den enda lagstadgade internationella överenskommelsen om lönenivåer inom sjöfarten.

Lönekommittén vid JMC har upprättats just för att ansvara för justeringar av löneläget.