3237 skrev på för sjöfarten

"Vi är bäst – tillsammans" skriver Seko sjöfolk i ett inlägg på sociala medier. 3237 personer skrev under fackens upprop för att rädda den livsviktiga sjöfarten.

3237 personer skrev på Seko sjöfolks och Sjöbefälsföreningens upprop för att rädda den livsviktiga sjöfarten. Idag överlämnas uppropet till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Smittspridningen av coronaviruset och åtgärder för att begränsa den har slagit oerhört hårt mot sjöfolket, inte bara i Sverige utan i hela världen. Här ligger fartyg och färjor upplagda, varsel och uppsägningar duggar tätt. Det är hög tid att ansvariga politiker gör något, annars har Sverige knappt någon sjöfart kvar, säger Kenny Reinhold ordförande i Seko sjöfolk, i ett pressmeddelande.

3237 personer har skrivit under uppropet som pågått i knappt två veckor. Sedan dess har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna lagt ett förslag om att tillfälligt bredda sjöfartsstödet, så att de fartyg som ligger upplagda på grund av pandemin får fortsatt sjöfartsstöd, vilket är en av de viktiga åtgärder som uppropet uppmärksammar för att rädda sjöfarten.

Men det krävs fler åtgärder, menar de fackliga organisationerna. Den andra åtgärden som uppmärksammas i uppropet är kvar att genomföra – nämligen att reducera de offentliga avgifter inom sjöfarten som hämmar näringslivets konkurrenskraft. Viktigast är den farledsavgift Sjöfartsverket tar ut. Sverige hör till de mycket få länder som tar ut denna typ av avgifter och Finland beslutar i dagarna att ta bort sina under krisen, något som även Estland nyligen gjort.

Annons

– Vi hoppas nu att ansvariga politiker agerar snabbt för att få stopp på varsel och uppsägningar. Det handlar inte bara om att rädda den svenskflaggade handelsflottan utan, även arbetstillfällen inom industrin och varuförsörjningen till Sverige. Om inte regeringen gör vad den kan så riskerar att lång sikt få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och industri, som står sämre rustad för tiden efter den akuta krisen, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen.

Kenny Reinhold och Mikael Huss överlämnar uppropet till infrastrukturminister Tomas Eneroth vid ett digitalt möte kl 13.00 idag.

Här kan du läsa uppropet för att rädda den livsviktiga sjöfarten.