36:e gången gillt

Seko sjöfolk höll sitt årsmöte i mitten av augusti. Foto: Magnus Glans

En gammal handbollshall på 800 kvadratmeter fick agera möteslokal när Seko sjöfolks representantskap höll sitt årsmöte i förra veckan.

42 röstberättigade ombud var på plats på Runö konferensanläggning utanför Stockholm för Seko sjöfolks 36:e årsmöte.

Verksamhetsberättelse och budget godkändes och sedan var det dags för val. 

Mikael Lindmark valdes till kassör i Seko sjöfolk på två år och Peter Skoglund blev omvald till vice ordförande på två år. 

Annons

Fem ordinarie ledamöter till Seko sjöfolks styrelse valdes på två år. Sanna Kallenberg är ny i styrelsen och efterträder Mats Lindgren. Övriga ordinarie ledamöter som valdes är Bent Björn-Nielsen, Björn Jonasson, Katrina Jakobsson och Ulf Nilsson. Till styrelseersättare valdes Daniel Holmgren på ett år.

Petra Sviberg valdes till ordinarie revisor efter att tidigare ha varit revisorsersättare. Andreas Westmark blev ny revisorsersättare ihop med Anton Forsman.

Peter Larsson valdes som ordinarie valberedare på två år, och Mikael Malmberg och Jeanette Ganesjö som ersättare i valberedningen på ett år. 

I samband med årsmötet delades Seko sjöfolks kulturpris ut.

Katrina Jakobsson från Destination Gotland var mötesordförande på Seko sjöfolks årsmöte. Foto: Magnus Glans
Repskapsombud. Ulf Nilsson från TT-Line, Fabian Westerlund från Eckerö och Conny Engström från Destination Gotland. Foto: Magnus Glans
Stena-anställda. Pernilla Strandberg, Liselotte Eklund och Alexandra Strand Millqvist. Foto: Magnus Glans
Lars Nilsson, Marina Chemaleva, Katrin Hamilton, Pierre Haglund och Jonas Källström. Foto: Magnus Glans
Katrina Jakobsson från Destination Gotland, Conny Engström från Destination Gotland och Bo Enmark från Wallenius. Foto: Magnus Glans
Avgående kassör Chang Strömberg. Foto: Magnus Glans
42 röstberättigade repskapsombud var på plats. Foto: Magnus Glans
Tiziana Cavalli De Lonti från Forsea tackades för sina fackliga insatser. Foto: Magnus Glans
Mats Lindgren från Forsea (till höger) slutar i Seko sjöfolks styrelse och tackades av. Till vänster står Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Foto: Magnus Glans
Chang Strömberg går i pension och blev avtackad för sina fackliga insatser som kassör och ombudsman. Foto: Magnus Glans
Folke Matrosow från Tallink Silja lämnar över en present från styrelsen och förtroendevalda till Chang Strömberg. Foto: Magnus Glans