45 sägs upp från Viking Line

"Det är alltid tragiskt med varsel och uppsägningar", säger ombudsman Oskar Lindskog. Foto: Viking Line, Dick Gillberg

Viking Line säger upp 45 anställda på Seko sjöfolks avtalsområde. 

– Det här var sista utvägen för rederiet och det märktes under förhandlingarna, säger Oskar Lindskog, ombudsman.

Rederiet varslade i slutet av augusti om arbetsbrist för 78 personer ombord på M/S Cinderella. Viking Lines sjöpersonalchef Lena Marcus sa då till Sjömannen att det berodde på långvariga effekter av covid-19-pandemin och att rederiet sannolikt måste göra förändringar i organisation och koncept.

När förhandlingarna med Seko sjöfolk avslutades i början av oktober har antalet personer som sägs upp sjunkit till 45. Berörda personer har fått besked. 

Ombudsman Oskar Lindskog beklagar uppsägningarna och säger att Seko sjöfolk gjort allt man kunnat för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt. 

Annons

– Det är alltid tragiskt med varsel och uppsägningar, säger han. Men Viking Line är ett av de rederier som verkligen inte har velat säga upp någon. Det här var sista utvägen och det märktes under förhandlingarna. De har varit villiga att hitta lösningar ihop med oss.

Däremot är Oskar Lindskog starkt kritisk till att rederiet bara säger upp personal på Seko sjöfolks avtalsområde. 

– De väljer att låta manskapet ta hela smällen. De har inte varslat ett enda befäl. Det är bedrövligt och det har vi sagt till dem i skarpa ordalag, säger han. 

”De väljer att låta manskapet ta hela smällen”

De som sägs upp får förlängd förträdesrätt till återanställning till mars 2022.

Förutom de 45 som sägs upp kommer 11 personer att erbjudas andra befattningar än de har idag. 20 personer erbjuds poolanställning. 

– Det är såklart aldrig roligt att behöva byta befattning och det är upp till var och en att bedöma om de vill tacka ja till erbjudandet. Men de har trots allt jobbet kvar. Att använda poolen var ett sätt att rädda arbetstillfällen och bevara kompetens ombord, säger Oskar Lindskog.