73 förslag från politiker om sjöfart

Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark och utredaren Rikard Engström.

73 motioner där ordet sjöfart nämns. Det lämnade riksdagspolitikerna in under årets allmänna motionstid. Flest förslag kommer från Moderaterna följt av Socialdemokraterna.

Politikerna föreslår bland annat att tillsätta ett sjöfartsråd, avskaffa farledsavgifterna samt utveckla och förenkla tonnageskatten. Flera vill också flytta gods från väg till järnväg och sjöfart.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har gjort en sammanställning av alla motioner som nämner ordet sjöfart. Föreningens vd Rikard Engström ser positivt på att flera av branschens egna förslag återspeglas i motionerna. 

– Moderaternas förslag om att utvärdera tonnageskatten för att få fler svenskflaggade fartyg, förhandsbesked om sjöfartsstöd samt en översyn som säkerställer att sjötrafikens olika avgifter och skatter inte sammantaget försämrar svensk sjöfarts konkurrensvillkor är som ljuv musik i mina öron, säger han i en kommentar. 

Annons

Man måste vara ärlig, påpekar han, och säga att svensk sjöfartspolitik lyst med sin frånvaro under de senaste decennierna. Det avspeglas inte minst i antalet svenskflaggade fartyg. 

– Nu när många rederier lämnar UK-flaggan på grund av Brexit hade jag önskat att den svenska flaggan var det naturliga valet för rederierna, åtminstone de med svenskkoppling. Så är dessvärre inte fallet. Därför är det viktigt och glädjande att se alla goda förslag som presenteras i motionerna från yttersta vänster till yttersta höger. Det är även mycket positivt att partierna har insett sjöfartens betydelse för samhället, säger Rikard Engström.

”Mycket positivt att partierna har insett sjöfartens betydelse för samhället”

Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark har gått igenom motionerna och är överlag nöjd. Det finns positiva delar i samtliga partiers motioner. 

– Tyvärr är det ingen som tittar på helheten och ser till alla faktorer som påverkar sjöfarten. Det finns motioner om allt från farledsavgifter till isbrytning, om sjöfartsråd och om strategiska hamnar. Allt detta är bra. Men det finns ingen som går igenom allt och tittar på de samlade ekonomiska konsekvenserna, säger han. 

”Tyvärr är det ingen som tittar på helheten”

Mikael Lindmark lyfter fram flera motioner lite extra. Socialdemokraternas om strategiska hamnar är spännande, tycker han. Liberalernas motion om att se över Sjöfartsverkets ekonomiska förutsättningar och hur farleds- och lotsavgifter påverkar den svenska sjöfarten är bra, liksom Miljöpartiets förslag om kraftfullare miljödifferentiering av farledsavgifterna. 

Men allra gladast är han för Vänsterpartiets motioner. Framför allt den som handlar om förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken. 

– Den tar upp tillsynsansvaret för arbetsmiljön till sjöss, som är en fråga som Seko sjöfolk driver. Den ifrågasätter också cabotage-reglerna som gör att ett fartyg med EU-flagg och usla arbetsvillkor kan segla mellan två svenska hamnar, och den tar dessutom upp jämställdhet och metoo. Det är den mest omfattande motionen gällande arbetsvillkor inom sjöfarten någonsin, och det ska Vänsterpartiet ha cred för, säger Mikael Lindmark.