Action plan för en mer jämställd sjöfart på gång

Elin Kristensson, vd för Northern Offshore Services och initiativtagare till kvällen. Foto: Alice Johansson/N-O-S

Det är dags nu. Sjöfartsnäringen måste bli mer jämställd. Med en rykande färsk ”action plan” vill Elin Kristensson, vd på Northern Offshore Services N-O-S, se till att saker börjar hända.

Drygt hundra kvinnor från olika delar av sjöfartsnäringen samlades i veckan på Northern Offshore Services huvudkontor på Saltholmen i Göteborg. Uppdrag: att dra upp en handlingsplan för hur vi får till en mer jämställd sjöfart.

– Vi har en situation där ungefär 20 procent på sjökaptensutbildningarna är tjejer. Och det är ju fantastiskt! Men – branschen speglar inte detta. Vi måste jobba med vår kultur ute i våra bolag, i hela det maritima klustret, säger Elin Kristensson, vd på Northern Offshore Services N-O-S. 

Hon är initiativtagare till kvällens evenemang, tillsammans med ett gäng kvinnor som under lång tid arbetat med frågan om jämställdhet inom sjöfarten. Eller kanske snarare bristen på jämställdhet.

Annons

– Vi vet att det är så här, fortsätter Elin Kristensson. Den stora frågan i branschen är; vad gör vi nu? Och det är just det den här kvällen är till för. Vad gör vi – här och nu – för att få fler tjejer till vår bransch, och för att få fler tjejer att vilja stanna i vår bransch?

Elin Kristensson har goda erfarenheter från det egna rederiet. 

– Vi har jobbat hårt med de här frågorna de senaste två åren på N-O-S, och det har gett resultat, säger hon. Vi är nu hälften kvinnor, hälften män i ledningsgruppen. Och på våra kontor är vi över hälften kvinnor. Nu jobbar vi på att få in fler tjejer även ombord.

”Vi har jobbat hårt med de här frågorna de senaste två åren.

Elin Kristensson, vd N-O-S

Huvudsyftet med kvällen var att ta fram en handlingsplan med konkreta råd till rederierna; så här har vi gjort, så här kan ni också göra!

De fem teman som man valt är management, rekrytering och förebilder, öka kvinnors möjligheter och positioner, säkerhet och santitet ombord, samt inkludering.

Livliga samtal utbryter när deltagarna samlas kring de olika borden. 

– Vi fyller inte platserna på utbildningarna inom sjöfart som det ser ut i dag, säger Angela Jenhed från Stena Rederi AB som dessutom är vice ordförande i WISTA Sweden. Vi behöver visa vilka möjligheter och karriärvägar som finns, visa på förebilder så att unga tjejer kan känna igen sig och våga söka. Och vi behöver starta tidigt, lägre ner i åldrarna.

Någon påpekar vikten av att tänka på vilka ord som används vid annonsering och rekrytering; används ett språkbruk som riktar sig främst till killar?

Någon annan menar att visst finns det många karriärvägar, men alla vill inte göra karriär. Det är viktigt att behålla de kvinnor som sökt sig till sjöfartsbranschen, få dem att känna sig nöjda med sitt val och trivas.

– Vi måste också visa på bredden, säger Yvonne Höglund, besättningskoordinator på Furetank. Det är väl bra att vi frontar annonser med kvinnliga överstyrmän och kaptener, men vi behöver också visa våra sjömän och kvinnor i manskapet – de är ju fantastiska. Alla är delaktiga i arbetet och alla behövs ombord, vi behöver rekrytera till alla positioner och det behöver vi också lyfta fram.

Diskussionerna i de olika temagrupperna var livliga. Foto: Alice Johansson/N-O-S
Budskapet, Ecuality in shipping, ska spridas på alla sätt. Här på en pin. Foto: Alice Johansson/N-O-S

Säkerhet och sanitet är ett tema där många konkreta problem lyfts. Finns det sanitetsskydd ombord på fartyget? Är det en självklarhet? Hur gör man med tvätt när man har mens? Hur är det med omklädningsrum om man till exempel är ensam kvinna ombord? Förväntas det att alla byter om tillsammans eller finns det ett separat omklädningsrum? 

– Hur många kvinnor – och män – tappar vi på grund av att de inte är bekväma med att byta om inför ett gäng kollegor? frågar sig någon.

Cajsa Jersler Fransson från Sjöfartsverket och projektet Redo leder samtalen kring sanitet och säkerhet.

– Var rengör man sin menskopp? Det är en fråga som lyfts. Den ska ju kokas – var gör man det? Jag vet en tjej som hade med sig en egen gryta och helt sonika gick in i köket och gjorde det där. Men då får man vara rätt tuff. 

På Donsötank tog man tag i saken kring sanitet i december i fjol.

– Alla våra sex båtar har numera en standardlåda som innehåller bindor, trosskydd och tamponger, berättar Sally Johnsson, sustainability controller på Donsötank. Vi har fått väldigt positiv feedback på det initiativet, både från manskap och befäl. 

Elin Kristensson är nöjd med kvällen.

– Alla här inne har känt att det här behövs, säger hon. Det finns en vilja till förändring i branschen, nu behöver vi få till en konkret action plan så att sjöfartsindustrin känner att nu händer det något!

Hennes eget driv och engagemang i frågan letar sig långt bakåt i tiden.

– Jag är uppvuxen i ett manssamhälle, säger hon. Och jag har velat påverka i de här frågorna ända sedan jag var liten. Samtidigt har jag haft tur; det finns så mycket bra människor i branschen som har plockat upp mig och hjälpt mig framåt. 

De personliga erfarenheter Elin Kristensson har är hon helt säker på att hon delar med många kvinnor. Erfarenheter som inte ska behöva föras över till nästa generation.

– Helt ärligt – jag är trött på att bli kallad ”känslig” när jag ryter till under ett möte. Det har ju hänt några gånger. Jag vill inte att min dotter ska behöva vara med om samma sak. Nu har jag en plattform och en position där jag verkligen kan påverka. Då tycker jag att det är min plikt att göra det. Och vi är många som arbetar för samma sak.