Ale avslutar isbrytarsäsongen

Sjöfartsverkets minsta isbrytare, Ale, i Vänersborg i mars i år. Foto: Klara Johansson

I måndags avslutade isbrytaren Ale årets säsong. Totalt genomförde Sjöfartsverket över 600 assistansuppdrag den gångna isbrytarsäsongen. 

Årets säsong kan summeras med mer is och fler assistansuppdrag för Sjöfartsverkets isbrytarflotta. Vintern och kylan bredde ut sig i större delar av landet vilket resulterade i mer jobb. Enligt Sjöfartsverket har man behövt maximera sin kapacitet och utnyttja hela den ordinarie flottan.

– Därtill har vi behövt ta hjälp från både externa aktörer samt våra två egna arbetsfartyg Baltica och Scandica, säger Anders Dahl, isbrytarchef vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Totalt genomförde Sjöfartsverket 617 assistansuppdrag, att jämföra med fjolårets säsong som slutade med totalt 132 genomförda uppdrag. 

Annons

Förutom att underlätta för handelssjöfarten längs Bottenviken, där isen ofta ligger tjock, har isbrytarna genomfört uppdrag i Gävlebukten, Göta älv, Vänern och Mälaren. 

– Det är alltid svårt att förutse en rejäl isvinter och årets säsong har verkligen satt oss på prov. Vi behöver backa bandet hela vägen tillbaka till 2018 för att se en minst lika stor isutbredning som under årets säsong. Trots detta har vi lyckas hålla våra väntetider mot handelssjöfarten och undkommit större haverier, säger Anders Dahl. 

Rent meteorologiskt har vintern varit normal, och att isbrytningen pågått en bra bit in i maj är inte ovanligt. 

– Sedan kan det bero på om vi assisterar sista veckorna eller bara bevakar och dirigerar. Det handlar mycket om hur vindar och väder beter sig. En ostadig period med mycket blåst påkallar i regel behovet av vår närvaro, medan ett stabilt väder gör att vi kan klara oss med punktinsatser så här på sluttampen, säger Anders Dahl.

I samband med att säsongen avslutas upphör vinterns trafikrestriktioner för sjöfarten att gälla. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.