Hoppfull om svensk flagg

Pia Berglund
Pia Berglund, vd för Föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart

Sedan tonnageskatten infördes i höstas har det varit rätt tyst. Men tystnad är ett bra tecken, menar Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund.

– Det betyder att det förs diskussioner, säger hon.

Hittills har bara ett rederi valt att gå in i det svenska tonnageskattesystemet. Inte konstigt, menar Pia Berglund. Att gå in i systemet är ett stort beslut då rederiet förbinder sig att bli kvar i tio år.

Annons

Hon är hoppfull om att fler ska gå in under våren och början av hösten. Det pågår förberedelser hos flera rederier och Svensk Sjöfart hjälper till med allt från avtalsfrågor till att ordna träffar med Transportstyrelsen.

– Att det är tyst är goda nyheter, inte minst för Seko sjöfolks medlemmar. Det har aldrig funnits ett så stort intresse som nu för att titta på svensk flagg som alternativ.

Allt hänger ihop som ett pussel, menar hon, och tonnageskatten är en viktig bit.

– Men regeringens aviserade sänkning av sjöfartsstödet ger mig ont i magen. Den frågan måste vi jobba hårt med. Att ta av sjöfartsstödet för att finansiera tonnageskatten skulle innebära att färjor under svensk flagg får sämre villkor än idag. Och tar man av sjöfartsstödet nu så kanske man gör det igen? Här behövs en tydlig politisk signal, säger Pia Berglund.

Hon lovordar samarbetet och viljan som finns hos såväl rederier som fack och myndigheter. Alla ställer upp, alla bjuder till.

– Det ser väldigt bra ut även om allt inte är löst än. Sedan är valet av flagg i slutänden ett kommersiellt beslut för rederierna, och det har jag stor respekt för.