Anders Lindström mottagare av Seko sjöfolks kulturpris

Seko sjöfolks kulturpris 2019 går till Anders Lindström. Anders var bland annat ordförande för Sjöfolksförbundet mellan 1982 och 1995. Som ordförande arbetade han ofta i nära samarbete med kulturutövare för att föra fram sjömäns arbets- och livsvillkor. Foto: Jörgen Tiger

Anders Lindström får Seko sjöfolks kulturpris för 2019.

– Jag är både glad och stolt över priset. Jag hade inte haft en tanke på att jag skulle vara påtänkt, säger han.

Anders Lindström får priset för sitt stora engagemang att sprida och stärka sjöfarts- och sjöfolkskulturen. Redan tidigt insåg kulturens betydelse för att skapa sammanhang.

– Det är tydligt för mig att kultur är viktig för att skapa identifikation, och på det sättet också yrkesstolthet. Det här präglar fortfarande sjöfolket, sjöman är ett yrke man är stolt över, och med all rätt, säger Anders Lindström.

Genom kulturskildringar går det också att bilda opinion. Som ordförande i Sjöfolksförbundet arbetade Anders Lindström ofta i nära samarbete med kulturutövare för att föra fram sjömäns arbets- och livsvillkor.

Annons
Kenny Reinhold överlämnade priset till Anders Lindström på Seko sjöfolks repskap tidigare i veckan. Foto: Klara Johansson

Senare var han en av initiativtagarna till Sjöfartens kultursällskap som bland annat står bakom den årliga Sjöfartsmontern på Bokmässan. Han är ordförande i Ove Allanssonsällskapet som arbetar för att hålla arbetar- och sjömansförfattarens litterära arv levande samt sprida texterna till en ny generation läsare. Anders Lindström är även initiativtagare till antologin Dikt babord med berättelser ur Sjömannen där Ove Allansson var huvudredaktör samt en serie av antologier över sjöfolkets historia. Han har också medverkat i ett flertal böcker.

Anders Lindströms kulturintresse föddes tidigt. Läsning kom naturligt från föräldrahemmet. Och det första fackliga förtroendeuppdraget hade också en tydlig koppling till läsandet.

– Jag blev vald att ha hand om fartygsbiblioteket när jag seglade på en Walleniusbåt 1963. Vi hade tre-fyra trälådor med 25 böcker i varje. Vid tillfälle kunde vi byta lådor med ett annat svenskt fartyg när vi möttes i hamn ute i världen, berättar han. Sjöfolket var en läsande yrkesgrupp, jag har sett en undersökning som kom fram till att man läste i genomsnitt fem böcker i månaden.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, överlämnade priset – som förutom äran är en prissumma på 25 000 kronor – vid Seko sjöfolks årsmöte i Uddevalla tidigare i veckan.

En väl värdig pristagare, tycker han.

– Anders Lindström har alltid varit en förkämpe för sjöfartskulturen. Hans arbete har spridit berättelser om sjömän och livet sjöss till en bredare publik. Genom detta, såväl som andra insatser, har han bidragit till att skapa kunskap och bilda opinion om sjömäns arbetsförhållanden och sjöfartsfrågor i stort, säger Kenny Reinhold.


Motivering: Anders Lindström har ett brinnande engagemang för sjöfart och sjöfartskultur. Redan tidigt insåg han ordets och den konstnärliga gestaltningens betydelse för att beskriva villkoren för sjömän – i vardagen ombord såväl som hemma och längs främmande kust.

Som ordförande i Sjöfolksförbundet odlade han kontakterna med sjöfartskulturen och samarbetade med olika kulturutövare. Senare var han en av initiativtagarna till Sjöfartens kultursällskap, som arrangerat allt från filmvisning till skrivarkurser och inte minst Sjöfartsmontern på Bokmässan. Han har även medverkat i flera böcker om sjöfart och är ordförande i Ove Allanssonsällskapet.

Anders Lindström har kontinuerligt arbetat för att stärka och sprida sjöfartskulturen. Genom kulturen skapas en bas som förenar sjömän i alla länder, förmedlar upplevelser, och bildar opinion för sjömännens arbetsvillkor.

Om priset: Seko sjöfolks kulturpris är ett stipendium som har delats ut sedan 1988. Det ska gå till någon eller några som har belyst sjömän eller sjöfarten. Prissumman är 25 000 kronor. Bland tidigare pristagare kan nämnas programledaren Ann Lundberg och sjökocken German Zamudio från SVT:s program Landgång, sångaren Mikael Wiehe och bildjournalisten Stefan F. Lindberg.

Om pristagaren: Anders Lindström är före detta generaldirektör för Medlingsinstitutet. Anders Lindström var ordförande för Sjöfolksförbundet mellan 1982 och 1995. Han har också varit generaldirektör för Sjöfartsverket.