Ännu ett fartyg stoppat i Kalmar

Torrlastaren Rix Lake låg i fyra dagar med nyttjandeförbud i Kalmar sedan allvarliga brister upptäcks ombord. Foto: marinetraffic.com

Vid en inspektion i Kalmar i fredags belades torrlastaren Rix Lake med nyttjandeförbud. Det är inte första gången fartyg från samma rederi stoppas i svensk hamn.

I fredags gick Transportstyrelsens fartygsinspektör Mårten Dahl ombord på cypernflaggade Rix Lake för en inspektion. Han noterade ett antal brister varav två så allvarliga att fartyget belades med nyttjandeförbud tills bristerna åtgärdats.

– Bristerna var så pass allvarliga att jag krävde att flaggstaten eller klassningssällskapet gör en auditering (kontroll) ombord, säger Mårten Dahl. 

En av bristerna handlar om att det saknas implementering av procedurer och rutiner av fartygets säkerhetsledningssystem (ISM och SMS).

Annons

– Systemet haltar i allt från underhåll till inspektion av levnadsutrymmen ombord, säger Mårten Dahl. 

Den andra allvarliga bristen var att 15 ppm länsvattenseparatorn inte fungerade.

Under helgen har representanter från rederiet och klassningssällskapet varit ombord. När Sjömannen når Mårten Dahl på tisdagen är han på väg till Kalmar för en återinspektion. 

– Jag kommer att gå igenom alla noterade brister och klassningssällskapets revisionsrapport för ISM och SMS. Om alla brister har åtgärdats och flaggstaten/klassningssällskapet har vidtagit sina åtgärder så släpper jag fartyget idag, säger han. 

Dagen efter visar positioneringssystemet MarineTraffic att fartyget lämnat Kalmar och är på väg mot Kolding i Danmark.

Rix Lake drivs av ett lettiskt rederi. Förra hösten var ett annat av rederiets fartyg, Rix Emerald, i blåsväder när det först fick maskinproblem på resa nerför Göta älv och senare belades med nyttjandeförbud i Kalmar. För några veckor sedan stoppades Rix Crystal vid en inspektion i Lidköping sedan Transportstyrelsen hittat allvarliga brister ombord. 

– Det här är en följetong. Någonstans finns det ett systemfel. Säkerhetsledningssystemet och säkerhetsstrukturen fungerar inte. Jag kan inte sätta fingret exakt på var problemet ligger, men det är därför vi har kopplat in både flaggstaten och klassningssällskapet. De ska gå på djupet och kartlägga problematiken för att kunna vägleda och stötta rederiet, säger Mårten Dahl.

“Någonstans finns det ett systemfel” 

ITF-inspektör Håkan André var med vid inspektionen i fredags. Han var även med när Rix Emerald belades med nyttjandeförbud förra hösten. I samband med det kritiserade han detta och andra rederiers sätt att behandla sina anställda.

Rent generellt är det ofta svårt för inspektörer att upptäcka – och bevisa – brister som rör besättningars anställningsavtal och lönelistor, menar Håkan André. Ofta anar ITF-inspektörerna att dubbel bokföring förekommer ombord på fartyg de besöker. Men så länge de saknar bevis kan de inget göra. 

–  Dokument kan se riktiga ut men vara fullständigt påhittade. Fusket är väl kamouflerat och de riktiga lönespecifikationerna och avtalen visas aldrig upp för oss, säger Håkan André.

“Dokument kan se riktiga ut men vara fullständigt påhittade”

Och besättningsmedlemmarna själva vågar sällan kritisera sina arbetsgivare öppet. De är rädda att få sparken och bli svartlistade.

– Men vi ser och får bekräftat i förtroende att detta tyvärr är vanligt förekommande, inte minst hos rederier som drivs från bland annat baltstaterna och Ryssland. Förutom att människor utnyttjas så sätts konkurrensen helt ur spel. När vissa rederier har så låga lönekostnader, eftersom de endast betalar ut en mindre del av vad avtalet anger, så är det omöjligt för till exempel svenska rederier att konkurrera med dem. Det här är ett enormt problem, säger Håkan André.

Han har noterat att vissa rederier vuxit lavinartat de senaste åren. 

– Man måste ställa sig frågan hur en del rederier kan växa samtidigt som andra kämpar med näbbar och klor för att överleva. Även lastägare som anlitar dessa rederier borde reagera. Om ett rederi exempelvis är billigare än sina konkurrenter så borde man som lastägare ifrågasätta varför, säger Håkan André.