Åtgärder skulle ha MBL-förhandlats

Isbrytarnas åtgärder för att förhindra covid-19-smitta skulle ha MBL-förhandlats med facket innan de sattes upp ombord, menar Seko sjöfolk. Efter förhandling har anslaget formulerats om och fackets medlemmar får extra ersättning i efterhand. Arkivfoto: Klara Johansson

Besättningsmedlemmar på Sjöfartsverkets isbrytare får ersättning i efterhand för att de varit standby under sommaren. Detta efter en förhandling mellan fack och arbetsgivare.

Det var i somras som Peter Skoglund, ombudsman i Seko sjöfolk, uppmärksammades på ett anslag som satt uppe ombord i isbrytarna. Det handlade om förebyggande åtgärder för att undvika att få ombord covid-19-smitta. Bland punkterna fanns bland annat att utomstående inte fick sova över eller äta ombord, och att besättningen behövde tillstånd från högsta befäl ombord för att gå iland och göra ärenden. 

– Min uppfattning är att besättningen hölls fångna på isbrytarna trots att issäsongen var över och fartygen låg väl förtöjda till kaj. Tänk besättningsmedlemmar som bor i Luleå; de har familjen på andra sidan stängslet men får inte träffa dem på sin fritid, säger han.

Peter Skoglund skulle ha förståelse för åtgärderna under pågående issäsong. Men inte sommartid när besättningen jobbar dagtid med att underhålla fartyget. 

Annons

– Sjömän har enligt kollektivavtalet rätt att under sin fritid ombord gå iland som de vill. Annars ska de räknas som standby och ha standby-tillägg på lönen.

“Sjömän har rätt att under sin fritid ombord gå iland som de vill”

Han kritiserar också att anslaget inte MBL-förhandlats med facket innan det sattes upp.

– Detta måste räknas som en viktig förändring och sådana ska MBL-förhandlas, säger han.

Förhandlingen, som påkallats av facket, hölls ihop med Sjöbefälsförbundet i augusti. För Seko sjöfolks medlemmar blev resultatet att de får en summa pengar utbetalt retroaktivt för varje dag de tjänstgjort ombord under perioden 1 juni till 11 augusti. 

– Det är en paketlösning som ungefär motsvarar standby-tillägget i kollektiv-avtalet, säger Peter Skoglund. 

Han är nöjd med resultatet.

– Den ekonomiska ersättningen är egentligen inte det viktigaste, utan det är besättningens frihet och möjlighet att gå iland. I en ny version av anslaget har punkten tagits bort om att besök iland ska godkännas av högsta befäl, säger han. 

Josefine Sandh är Assisting Crewing Manager i Viking Supply som sköter bemanning av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare. 

– Jag tycker att detta är väldigt tråkigt. Vårt syfte har hela tiden varit att skydda våra anställda från smitta, särskilt dem som ingår i riskgrupper, eftersom besättningarna lever så tätt ihop ombord, säger hon. 

“Vårt syfte har varit att skydda våra anställda från smitta”

Enligt Josefine Sandh har Viking Supply sedan pandemin startade försökt hantera situationen på bästa sätt. Under issäsongen tillämpade man ett slussningssystem för att säkra att man alltid hade minst en isbrytare garanterat smittfri. I april när säsongen började lida mot sitt slut började man stänga ner isbrytarna i Luleå, och i maj var endast en minimibesättning kvar på ett av fartygen. Resterande personal var hemma.

– När vi i juni bemannade fartygen igen valde vi att införa de här förebyggande åtgärderna. Syftet var att se till våra anställdas bästa genom att minimera risken för smitta ombord oavsett om det är issäsong eller ej, säger Josefine Sandh.

Hon är starkt kritisk till Peter Skoglunds formulering att besättningen varit fång-ade ombord.

– De har inte hindrats att gå iland. De har fått gå iland för att göra ärenden och för att motionera. Däremot har de inte fått sova iland eller gå på restaurang. Jag tycker att hela situationen är väldigt tråkig, när syftet från vår sida genom hela covid-19-pandemin varit att värna om våra anställda. Detta är inget vi haft någon ekonomisk vinning av, säger hon.

Hon tillägger att situationen i hela samhället är extraordinär.

– Många yrkesgrupper har fått inskränkningar och behövt dra sitt strå till stacken i sympati för samhällets bästa. Avtalsmässigt går det inte att förutspå en pandemi, vi har försökt värna om personalens frihet men ändå hålla smittan borta, säger Josefine Sandh.