Är det här vändpunkten?

Svensk flagg för åtta fartyg, varav sex nybyggen Foto: Dick Gillberg

Sjömannen frågade fem närvarande på eventet på Donsö om framtiden för svensk flagg.

Är det här vändpunkten?

 

Lars Andersson. Foto: Dick Gillberg

Lars Andersson, vd Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF

– Jag tror det. Signalen här från Donsö är så stark. Furetank var en av de första som flaggade ut, nu är rederiet ett av de första som flaggar in. Det är ett väldigt starkt signalvärde. Samtidigt har förutsättningarna för svensk flagg förbättrats avsevärt, både när det gäller näringspolitik och kollektivavtal. Nu sitter redarna och räknar på om man ska flagga svenskt, det gjorde man inte tidigare. Om man ska ta en sportliknelse har vi gått till semifinal, och vad det gäller i dag har vunnit en final. Svensk flagg är att räkna med!

Annons

 

Peter Skoglund. Foto: Dick Gillberg

Peter Skoglund, ombudsman, Seko sjöfolk

– Ja, det här måste vara vändningen. Nu kan det bara bli bättre. Det känns som om vi var tvungna att nå botten, vilket färre än 90 fartyg i handelsflottan måste vara, innan den svenska flaggan kunde vända upp igen. Jag är jätteglad att Furetank och Lars Höglund har tagit initiativet till att flagga svenskt igen. Förhoppningsvis får detta beskedet många efterföljare.

 

David Lega. Foto: Dick Gillberg

David Lega, kommunalråd, KD, Göteborgs Stad

­– Ja, det hoppas jag. Det är bra för Göteborg, jobben och Sverige. Branschen har rätt när de kräver långsiktiga spelregler, det måste finnas en tydlighet, det är det inte alla politiker som har förståelse för, exempelvis när det gäller förändringar i tonnageskatten. Men jag hoppas att det blir fler svenskflaggade fartyg, det är bra för skärgården, näringslivet och jobben vilket i sin tur ger skattepengar till exempelvis vården och välfärden.

 

Johannes Jakobsson, Älvtank och Hans Höglund, Furetank. Foto: Dick Gillberg

Johannes Jakobsson, Älvtank och Hans Höglund, Furetank

­– Ja, jag tror det. Jag tror detta bara är början, säger Johannes Jakobsson. Jag är morbror till Christian (Christian Nilsson, vd Älvtank, redaktörens anmärkning). Jag tycker det här har varit en fantastisk dag, och jag tycker att infrastrukturminister Eneroth sa många bra saker för svensk sjöfart.

– Det är roligt för oss att få vara med om den här utvecklingen, med nya fartyg med svensk flagg, säger Hans Höglund (pappa till Lars Höglund).

– Det är extra roligt att både Furetank och Älvtank kan vara med och presentera nya fartyg med svensk flagg, jag och Hans har samarbetat mycket under åren, vi har en lång historia tillsammans, säger Johannes Jakobsson.

 

Läs även: Svensk flagg växer igen

Läs även: Stort miljöfokus för nybyggnationerna