”Arbetsgivaren har ett tungt ansvar”

Arkivbild. Bilden har inget med texten att göra. Foto: Magnus Glans

Michaela Haga (C), ordförande i trafiknämndens sjötrafikutskott i Region Stockholm, poängterar att arbetsgivaren har ansvar för arbets- och boendemiljön ombord. Efter årsskiftet publiceras också den första delen i en pågående utredning om sjötrafiken i Stockholms skärgård. 

Waxholmsbolaget svarar för den sjöburna kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och ägs av Region Stockholm (tidigare landstinget). Däremot ansvarar Waxholmsbolaget inte för driften av fartygen. Den sköts istället av olika rederier genom offentlig upphandling. 

Vid den senaste upphandlingen blev Blidösundsbolaget, som numera ägs av det multinationella transportföretaget Transdev, den största fartygsoperatören i skärgården. De driver ett 30-tal fartyg, varav 20 ägs av Waxholmsbolaget och resterande tio av Blidösundsbolaget. 

Att det skulle finnas problem i boendemiljön ombord i vissa av Blidösundsbolagets fartyg, är ingenting som Michaela Haga hört talas om. Däremot är hon tydlig med att ansvaret för såväl arbets- som boendemiljön ombord ligger hos fartygsoperatören. 

Annons

– Arbetsgivaren har ett tungt ansvar för arbetsmiljön, säger hon. Men om vi får indikationer om missförhållanden ombord eller att lagar och regler inte efterlevs, följer trafikförvaltningen upp det omgående. Det är ingenting vi väntar med tills avtalsperioden tar slut eller tills nästa ordinarie trafikuppföljning. 

”Om vi får indikationer om missförhållanden ombord, följer trafikförvaltningen upp det omgående”

Hon säger att det i den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken inte ställdes några krav på möjligheter till övernattning i fartygen. Men om det krävs för att upprätthålla trafiken ska övernattningen ske på ett bra sätt. 

– Det är operatörens ansvar att sörja för en god övernattning för besättningarna. Antingen ombord i fartygen eller på något boende iland. Kanske är krav på övernattning något vi behöver fundera över vid kommande upphandlingar, säger Michaela Haga. 

Just nu pågår också en sjötrafikutredning där den framtida sjötrafiken och fartygsflottan i Stockholms skärgård utreds. Den första delen av utredningen handlar om driften av fartygen och kommer att publiceras någon gång efter årsskiftet. 

Därefter påbörjas utredningens andra del som omfattar fartygen och hur gamla fartyg ska kunna ersättas av nya på ett bra sätt.

Läs också: Facket kritiserar boendet på äldre skärgårdsfartyg