Arbetsmiljöpris till två Seko-medlemmar

Pia Westerholm och Jeanette Ganesjö, båda skyddsombud ombord på Silja Symphony, fick årets San-pris för sitt arbetsmiljöprojekt "Tillsammans gör vi skillnad". Foto: Petra Sviberg

Tillsammans gör vi skillnad. Det är namnet på projektet som gav huvudskyddsombud Pia Westerholm och skyddsombud Jeanette Ganesjö årets San-pris. Priset delades ut i samband med San-konferensen i Göteborg i onsdags med temat hälsofrämjande arbetsmiljö. 

De båda San-pristagarna arbetar inom intendenturen på Silja Symphony. Pia Westerholm i informationen och Jeanette Ganesjö i à la carten. Utöver att tillhöra samma avdelning ombord delar de ett brinnande intresse för arbetsmiljöfrågor och en genuin vilja att förändra och förbättra.

Priset, som består av 15 000 kronor, fick de för projektet ”Tillsammans gör vi skillnad” som de driver ihop. Inom projektet bjuder de in kollegor till workshops för att öka medvetenheten om den sociala arbetsmiljön ombord.  

– Vi brinner verkligen för de här frågorna, men vi hade aldrig kunnat drömma om att vi skulle få ett pris för det vi gör. Det känns som en väldigt fin uppskattning och en inspiration att fortsätta, sa Pia Westerholm efter prisceremonin.  

Annons

“Vi brinner verkligen för de här frågorna”

Projektet är väl underbyggt med en detaljerad projektplan som har förankrats hos fartygets befälhavare. Pia och Jeanette berättar att ambitionen är att sprida kunskap om den sociala arbetsmiljön och få fler att vilja engagera sig. Och kollegornas reaktioner har varit nästintill odelat positiva.

– Vi blev överväldigade över den respons vi fick efter den första workshopen, säger Jeanette Ganesjö. Folk blev så glada över att det var någon som frågade vad de tyckte och lät dem komma till tals. 

Hittills har de haft två workshops för sammanlagt 30 personer. Meningen är att alla ombord ska ha genomgått två workshops var – en bas och en fortsättning – innan nästa års slut. 

– Efter det hoppas vi kunna utveckla det här vidare. Hittills har vi hållit workshops avdelningsvis, men framöver vill vi ha blandade grupper. Vi vill sudda ut gränserna mellan avdelningarna, säger Jeanette Ganesjö. 

“Vi vill sudda ut gränserna mellan avdelningarna”

Flera av talarna på årets San-konferens lyfte fram den sociala arbetsmiljön i sina anföranden. Temat för dagen var ”Hälsofrämjande samarbete – ledarskap, medarbetarskap och kommunikation” och bland föredragshållarna fanns personal från både fartyg och landorganisationer. En av dem var HR-konsult Per Arnevall som pratade om arbetsmiljöns olika byggstenar. 

– Det vi behöver är de fyra T:na: tydlighet, trygghet, trivsel och tillit. Tydlighet skapar trygghet och trivsel som i sin tur leder till tillit. Det här är något som växer fram. Tillit är ingenting man kan beordra. 

Per Arnevall pratade också om hur vår egen inställning och sinnesstämning påverkar våra kollegor.

– Affekter är oerhört smittsamma. Ler du mot någon får du troligtvis ett leende tillbaka. Är du sur och irriterad blir responsen antagligen en annan. Tänk er att vi har en stor kristallskål full med röda fina äpplen. Så lägger du ner ett ruttet äpple i mitten och vad händer? Jo, snart blir de andra äpplena också dåliga. 

Arbetsmiljöprofessorn Lotta Dellve från Göteborgs universitet gjorde under sitt anförande en jämförelse mellan arbetsmiljön i Sverige och den i andra europeiska länder. Hon konstaterade att Sverige låg långt fram inom vissa områden, som exempelvis karriärsutveckling, men att vi hamnar i bakvattnet när det gäller den sociala arbetsmiljön. 

– Vi har en mycket hög arbetsbelastning och intensitet på våra arbetsplatser och i ett europeiskt perspektiv är vi långt ifrån bäst inom det här området, sa hon. Gränslöshet och brist på återhämtning är våra stora problemen i Sverige idag. 


Motivering till San-priset

“Årets San-pristagare har uppvisat ett genuint engagemang för den sociala arbetsmiljön ombord på fartyget där de arbetar. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter har de startat ett projekt för att fler ombord ska bli medvetna om sin arbetsmiljö och vilja påverka den till det bättre. De bjuder in till workshops där de berättar om den nya lagstiftning som reglerar den sociala arbetsmiljön inom sjöfarten och vad man själv kan göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat. Samarbete är utmärkande för deras engagemang; de driver projektet tillsammans med fartygets befälhavare och strävar hela tiden efter att knyta fler ombord till projektet som, liksom de själva, brinner för arbetsmiljöfrågorna. Med sitt projekt har årets San-pristagare visat hur man på ett mycket konkret och tydligt sätt kan arbeta framgångsrikt med frågor som rör den sociala arbetsmiljön.”