Arbetsmiljöverket ska analysera dödsolyckor

Dödsolyckorna i arbetslivet ökar i Sverige. Byggbranschen är en av de mest drabbade (i övrigt har bilden ingenting med texten att göra). Foto: Mia Åkerström/Arbetsmiljöverket

Dödsolyckorna i det svenska arbetslivet har ökat. Nu ger regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och det första halvåret 2019.

– Det finns en oroväckande ökning av antalet dödsolyckor i Sverige. Huruvida det är en trendmässig ökning eller tillfällig vet vi inte, men det finns anledning att agera, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vid en direktsänd pressträff i förra veckan.

Arbetsmiljöverket ska analysera de omständigheter som föregick dödsolyckorna. Särskilt fokus ska läggas på de mest olycksdrabbade branscherna, som bland annat är jord- och skogsbruk, bygg och transport. Slutsatserna ska sedan presenteras på ett lättillgängligt sätt i samband med årsredovisningen för 2019.

Under 2018 dog enligt uppgift 58 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. Under 2019 har 29 personer hittills dött i olyckor på arbetet.

Annons

Uppdraget till Arbetsmiljöverket är en av flera åtgärder som regeringen vidtagit för att minska antalet dödsolyckor i arbetslivet. Sedan januari 2016 har regeringen en arbetsmiljöstrategi som bland annat innehåller en nollvision mot dödsolyckor.