Årsmöte med hedersbetygelser

70 deltagare, inklusive inbjudna gäster, fanns med i Helsingborg vid Seko sjöfolks årsmöte. Foto: Dick Gillberg

En ordförande som firat 20 år på posten och en medlem som hedrades för sina 51 år som seglande medlem. Det var några av höjdpunkterna under Seko sjöfolks årsmöte i Helsingborg.

70 deltagare, inklusive inbjudna gäster, hade samlats på Marina Plaza i Helsingborg för Seko sjöfolks årsmöte. Efter att ordförande Kenny Reinhold hälsat alla välkomna drog årsmötesförhandlingarna igång med effektivitet. Mötesordförande Mats Ekeklint, till vardags chef för LO:s avtals- och arbetsmiljöenhet, såg till att allt flöt på.

En uppmärksammad punkt på dagordningen var när Bengt Roos, som idag jobbar som förrådsman på Forsea, hedrades för sina 51 år som seglande medlem. I sitt tacktal hyllade han den fackliga kampen.

– Min tid till sjöss och som facklig har varit kanon, ska jag säga er. Det har varit roligt att gå till jobbet, och roligt att jobba fackligt.

Annons

– Ett gott råd till er alla, gamla som nya, när ni ska jobba fackligt – var pålästa när ni sätter er i en förhandling, sa han. När ni ska ta några sittningar, se till att vara pålästa, det tjänar ni själv på. Själv började jag plugga juridik i Lund för att kunna försvara mina medlemmar s rättigheter ombord på bästa sätt. 

Även Seko sjöfolks ordförande, Kenny Reinhold, uppmärksammades för sina 20 år på posten. 

Förutom tal av Mats Ekeklint, som avslöjade att ordföranden då och då genom åren inte alltid vid förhandlingar hållit sig till det godmodiga och lugna humör som han oftast har, kom hälsningar från kollegor runt om i världen som arbetat tillsammans med Kenny i det internationella fackliga arbetet. Hälsningar från sjömansfacket i Ukraina och Ryssland, från ”motståndarsidan” Sarf och från ordföranden i Nautilus International, ITF:s sjömanssektion och generalsekreteraren för NTF hördes bland annat. 

Övriga hedersbetygelser som delades ut under mötet var 25-årsnålen, som delades ut till Daniel Holmgren på Stena Line, och 40-årsnålen som delades ut till Björn Jonasson på Wallenius. Även Kenny Reinhold fick ta emot en 40-årsnål.

Engagerade ombud under Seko sjöfolks årsmöte i Helsingborg. Foto: Dick Gillberg
Inga motioner hade inkommit till årets årsmöte, och valberedningens förslag bifölls av mötet. Foto: Dick Gillberg

Mottagare av kulturstipendiefondens stora pris var Linda Sundgren, journalist och författare som i många år skrivit om just sjöfart. Hon fick priset för sin deckarserie Vaxholmsmorden, som utspelar sig i skärgårdsmiljö, inte sällan ombord på någon av Vaxholmsbåtarna. Priset är på 30 000 kronor. Fyra böcker har hittills kommit ut serien. 

En del val gjordes också.

Till kassör på två år omvaldes Mikael Lindmark. Till vice ordförande på två år omvaldes Peter Skoglund. 

Fem ordinarie styrelseledamöter valdes för en mandatperiod på två år: Björn Jonasson, Katrina Ansarfwe, Ulf Nilsson, Sebastian Rydell, Bent Björn-Nielsen.

En ersättare till styrelsen med en mandatperiod valdes, det blev Ulf Norström.

Samtliga var valberedningens förslag, som fick bifall av mötet.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Som slutkläm informerade Kenny Reinhold om Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, och möjligheten att söka stipendium från deras fond.

– Vi uppmanar alla förtroendevalda att sprida informationen till era medlemmar att det finns pengar att söka i den här fonden, och när möjligheten nu finns vill vi gärna att våra medlemmar ska kunna få ta del av detta. 

Även hos Seko sjöfolks sjömansstiftelse finns pengar att söka, vilket Peter Skoglund informerade mötet om.

– Om någon behöver ekonomiskt stöd i samband med att man förlorat sin anställning till exempel, kan man söka pengar härifrån, berättade han.

Årets årsmöte avslutades med middag och turande ombord på Forseas båt Aurora mellan Helsingborg och Helsingör.