Åtta svenskflaggningar på ett bräde

Optimism och framtidstro i centrum på Donsö när västsvenska rederier flaggar svenskt.

Den svenska handelsflottan förstärks med åtta fartyg med början i mars 2018. Se intervjuer med Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk, infrastrukturminister Tomas Eneroth, Lars Höglund, vd för Furetank och Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

Furetank ger fem fartyg svensk flagg medan Älvtank flaggar två fartyg svenskt och Erik Thun AB ett fartyg.

Annons

Läs även: Trendbrott för svensk flagg

Läs även: Stort miljöfokus för nybyggnationerna