Åttonde systern levererad

Nybyggda Fure Viten har svensk flagg som sina tidigare systrar i serien. Foto: Furetank

Idag lämnar nybyggda Fure Viten varvet i Kina. Tankfartyget är det senaste i en serie på hittills åtta fartyg – och enligt rederiet världsbäst på att leva upp till FN:s klimatmål för sjöfarten.

Det är enligt Furetank gasdrift och en unik kombination av bränslebesparande lösningar som gör det senaste nybygget bäst i världen när det gäller kraven på utsläppsminskning för nya fartyg. FN:s sjöfartsorganisation IMO mäter utsläpp genom energieffektivitetsindexet EEDI, där lägre värde betyder mindre utsläpp. Enligt rederiet ligger Fure Viten med råge under den tillåtna gränsen för fartyg i sin storleksklass. 

Fure Viten har svensk flagg och en dödvikt på strax under 18 000 ton. Fartyget ingår i en serie på hittills åtta fartyg, av vilka Furetank äger fyra men sysselsätter alla. Serien är utformad av Furetank och FKAB Marine Design i samarbete med Wärtsilä.

– Vi har använt hela vår erfarenhet av att utveckla fartyg sedan 80-talet och optimerat varje detalj i utformningen. Det finns inte ett enda system som vi inte varit inne och rotat i. Kombinationen av samverkande tekniska lösningar för energibesparing är unik, säger Lars Höglund, vd för Furetank, i ett pressmeddelande.

Annons

”Det finns inte ett enda system som vi inte varit inne och rotat i”

Ombord används batterier istället för hjälpmotorer, och en dysa runt propellern ökar tryckkraften framåt och minskar effektbehovet. Vidare uppger rederiet att skrovformen ger minimalt vattenmotstånd och att huvudmotor och axelgenerator har variabelt varvtal som ökar propellerns effektivitet och sänker bränsleförbrukningen.

Varvet där Fure Viten byggts ligger i Yangzhou, Kina. Foto: Furetank

Nybygget och dess föregående systerfartyg Fure Vinga är enligt rederiet de första tankfartygen i Europa som är helt färdigutrustade för att driva lastpumparna med el från land. Så snart hamnarna erbjuder denna möjlighet kan det minska fartygens utsläpp ytterligare. Enligt rederiet är detta en viktig satsning eftersom utsläppen vid kaj kan utgöra upp till 20 procent av de totala utsläppen från ett tankfartyg.  

De åtta fartygen i serien kommer enligt Furetank att drivas med LBG (flytande biogas) eller LNG (flytande naturgas) vilket minskar utsläppen av skadliga ämnen jämfört med oljedrift.

– Nästa steg blir att driva fartygen helt utan fossila bränslen. Jag ser framför mig att 2030 kör vi de här båtarna till stor del på LBG med noll fossila utsläpp, säger Lars Höglund.

Här kan du följa skeppsdagboken där Fure Vitens besättning rapporterar från jungfruresan

Idag lämnar fartyget och hennes besättning varvet i Kina. Foto: Furetank