Även vattenbaserad färg kan orsaka eksem

Att måla utan handskar innebär en risk. Handskar och heltäckande skyddskläder är ett måste för att undvika färg på huden. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Linda Sundgren

Nästan all vattenbaserad färg innehåller starkt allergiframkallande ämnen. Under senare år har det skett en snabb ökning av kontaktallergi och eksem av lösningsmedel, men kunskapen om riskerna är fortfarande begränsad.

Benämningen ”vattenbaserad” kan lätt förleda en att tro att färgen är ofarlig, den är ju gjord på vanligt vatten. Men i själva verket innehåller många vattenbaserade färger kraftigt allergiframkallande ämnen i form konserveringsmedel. Vid kontakt med huden kan det uppstå rodnader, klåda och blåsor och den som en gång utvecklat allergi riskerar att få tillbaka det om man exponeras på nytt.

– Eksem kanske låta harmlöst, men det kan vara mycket besvärligt för den som drabbas, säger Carola Lidén, professor emeritus på Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet. Har man väl utvecklat allergi räcker det med ytterst små doser för att reagera och det kan leda till både sjukskrivningar och att man tvingas byta jobb.

Annons

över 90 procent innehåller allergiframkallande ämnen

Carola Lidén har deltagit i två europeiska studier där vattenbaserad inomhusfärg studerats. I den senaste rapporten, som kom i december förra året, undersöktes 60 stycken vattenbaserade färger i fem länder, däribland Sverige. Av dem innehöll över 90 procent allergiframkallande ämnen.

– Och vi tittade enbart efter isotiazolinoner, en grupp starkt allergiframkallande ämnen, säger Carola Lidén.

Halten av konserveringsmedel och hur hälsovådligt det aktuella ämnet är påverkar risken att utveckla allergi. Men att försöka ta reda på hur skadlig en färg är genom att läsa på burken eller i säkerhetsdatabladet är inte så lätt.

– Många tror att säkerhetsdatabladet är en fullständig innehållsförteckning, men så är det inte. Där står bara det som måste anges och eftersom regelverket kring kemiska produkter, bland annat målarfärg, är mycket bristfälligt är det många ämnen som inte finns med över huvud taget. Samtidigt är riskerna inte särskilt kända bland användarna. Jag har träffat många yrkesmålare som inte varit medvetna om hur skadliga de här färgerna kan vara, säger Carola Lidén.

Allergi kan utvecklas när färg hamnar på huden. Ju mer färg och ju längre tid huden är exponerad desto större risk att få eksem. Bra skyddskläder är A och O i sammanahaget medan felaktig eller dålig utrustning i värsta fall kan få motsatt effekt. Det gäller exempelvis handskar som inte är anpassade för uppgiften.

– Använder du tyghandskar, vilket många gör när de målar, kan färg tränga igenom och trasiga handskar kan innebära ännu större risk, säger Carola Lidén.

Och det är inte bara händerna som behöver skyddas.

“Man ska inte ha färg på huden över huvud taget”

– Man ska inte ha färg på huden över huvud taget och det finns särskilda lösärmar och förkläden man kan använda. Skydd behövs oavsett om man målar ute eller inne och utomhusfärg innehåller ofta ännu högre halter av skadliga ämnen än inomhusfärg, säger Carola Lidén och fortsätter.

– Egentligen borde ansvaret att skydda sig främst ligga hos färgtillverkarna, de är mycket väl medvetna om vilka skadliga ämnen som finns i deras produkter, och hos arbetsgivarna som är skyldiga att informera om risker och tillhandahålla rätt skyddsutrustning. Men så länge de inte tar sitt ansvar och regelverket är ofullständigt måste man vara försiktig.

Allergiframkallande ämnen i färg kan även komma i kontakt med huden genom luften och orsaka problem hos både den som målar och andra som vistas i utrymmet.

– Konserveringsmedel avdunstar från en nymålad yta i några veckor. Likadant är det med slipdamm. Många gånger målar man, spacklar, slipar och målar igen och slipdamm på huden kan ge eksem, säger Carola Lidén.

Från nästa år kommer skärpta krav på kemiska produkter som innehåller konserveringsmedlet MIT, det ämne som orsakat mest problem under senare år.

Läs även: Lungbesvär och eksem av härdplaster

Läs även: Använd rätt skyddsutrustning vid målningsarbete


Vatten- och lösningsmedelsbaserad färg

På 1970-talet började man förstå riskerna med färger baserade på organiska lösningsmedel. De visade sig orsaka allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan och många användare fick bestående men. Nya produkter utvecklades och man övergick allt mer till vattenbaserade färger som skulle vara mindre skadliga. Men det man missade var att nästan alla färger av den här sorten innehåller konserveringsmedel som i sin tur kan leda till allergier. Exempel på allergiframkallande ämnen i färg är: BIT, MIT och CMIT/MIT (se faktaruta). Samtliga nämnda ingår i gruppen isotiazolinoner och är starkt eller extremt starkt allergiframkallande vid hudkontakt. Förutom i målarfärg finns isotiazolinoner ofta även i en rad vardagsprodukter som tvål, schampo, diskmedel och smink.

 

Några av de vanligaste förekommande konserveringsmedlen och de beteckningar som brukar användas.

Förkortningar Kemiskt namn CAS-nummer
BIT Benzisothiazolinone 2634-33-5
CMIT/MIT; CIT/MIT; MCI/MI (Kathon CG är ett handelsnamn) Methylchloroisothiazolinone och methylisothiazolinone (blandning) 55965-84-9; 26172-55-4/2682-20-4
MIT; MI Methylisothiazolinone 2682-20-4

CAS-nummer = unikt nummer för kemiska föreningar enligt Chemical Abstracts Service