Avgiftshöjningar skjuts upp

Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket. Foto: Niclas Fasth / Sjöfartsverket

Det blir inga höjda farleds- och lotsavgifter som planerat den 1 maj. Det har Sjöfartsverkets styrelse beslutat. Orsaken är det osäkra läget i och med coronapandemin.

– Vi tar hänsyn till den stora osäkerhet kring marknadsutvecklingen som finns inom flera delar av branschen och skjuter på den planerade avgiftshöjningen. Många aktörer har det kämpigt och vi vill göra vad vi kan för att branschens ska klara sig ur den här krisen, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Istället kommer avgifterna att höjas i september. Ursprungligen var höjningen planerad till årsskiftet men nu har den alltså skjutits upp för andra gången. Enligt Sjöfartsverket blev detta möjligt sedan regeringen tillfälligt tagit bort vinstkravet på myndigheten.

Men ekonomin är ansträngd och Sjöfartsverket uppger att man behöver ökade intäkter för att klara kommande investeringar i nya fartyg. Man behöver till exempel investera i tre nya isbrytare då de nuvarande är 50 år gamla.

Annons

– Den framskjutna avgiftshöjningen belastar vår ekonomi med ungefär 100 miljoner kronor under 2021, vilket inte är hållbart i längden. Långsiktigt behöver vi stärka vår egen ekonomi genom både höjda avgifter och höjda anslag, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverket finansieras idag till 70 procent av de avgifter som handelssjöfarten betalar. Såväl myndigheten själv som andra delar av sjöfartsbranschen har föreslagit att anslagen ska höjas.

Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, välkomnar beskedet om att höjningen av avgifter skjuts upp. Svensk Sjöfart menar att regeringen har ett stort ansvar att säkerställa Sjöfartsverkets ekonomiska situation.

– Vi gläds åt att Sjöfartsverket gör vad de kan utifrån sin ekonomiska situation. Det blir väldigt tydligt att det är upp till regeringen att säkra att Sjöfartsverket har ekonomiska möjligheter att göra vad man kan för att samhället ska kunna närma sig de transportpolitiska målen om att använda sjöfarten i ökad utsträckning. Vi kan naturligtvis redan nu säga att en avgiftshöjning från den 1 september inte heller är rimlig, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.