Avtal klart – 7,4 procents löneökning

Seko sjöfolks förhandlingsdelegation samlad. Foto: Seko sjöfolk

En löneförhöjning på 7,4 procent över två år och en rejäl låglönesatsning. Det blev resultatet när avtalsförhandlingarna mellan Seko sjöfolk och Sarf blev klart under onsdagen.

– Det blev ett hyfsat bra avtal, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Men det är i princip ett rent löneavtal utan några villkorsförändringar alls. Arbetsgivarsidan har inte velat gå med på några villkorsförändringar, vilket vi hade önskemål om. 

Kenny Reinhold är särskilt nöjd med att avtalet, som löper över två år, innehåller en rejäl låglönesatsning. Samtliga tariffer höjs med 1 132 kronor i månaden första året, och med ytterligare 948 kronor i månaden under det andra året. 

– Alla medlemmar får därmed 2 080 kronor i månaden i löneökning i tarifferna under avtalsperioden, säger han. Det innebär en rejäl satsning på dem som har lägst löner, eftersom de procentuellt sett får en större lönehöjning.

Annons

Lönehöjningen kommer att gälla från den 1 april 2023, med den andra lönehöjningen från samma datum 2024.

Att det inte gick att få igenom några villkorsförändringar är Kenny Reinhold däremot besviken över.

– Till exempel ville vi ha en förändring gällande pensionsavsättningarna, men det var omöjligt att få till. I stället tillsattes en arbetsgrupp som gemensamt ska titta på pensionsavsättningarna och försöka komma fram till en lösning under året, säger han.

Kenny Reinhold menar att Seko sjöfolk ställde upp och var tillmötesgående gentemot Sarf under pandemiåren, och han hade hoppats att något av det skulle betalas tillbaka nu.

– I den förhandling vi nyss genomfört med Sarf  hade vi hoppats att redarna skulle återgälda en liten del av den fina gest vi visade dem när de hade det svårt, men detta lilla renlighetskrav har de kallt och cyniskt avfärdat, säger han. Jag är mycket besviken på redarrepresentanterna i Sarf:s förhandlingsdelegation. Med det här resonemanget kommer vårt intresse för att hjälpa till i framtiden att vara lika med noll.