Avtal klart för skärgårdstrafiken

Nytt rederi trafikerar skärgården. Skärgårdsbåtar till kaj i Stockholm.
Nytt avtal för skärgårdstrafiken blev klart sent under onsdagskvällen. Arkivbild. Foto: Sussi Lorinder

Seko fick till slut igenom låglönesatsningen utan andra större eftergifter. Det nya tre-åriga avtalet ger årliga höjningar av månadslönen med mellan 450 och 563 kronor. Samtliga tillägg höjs även med två procent årligen.

Det nya Skärgårdsavtalet skrevs under i går kväll efter många turer och segdragna förhandlingar. Almegas inställning var att Sekos medlemmar själva skulle bekosta låglönesatsningen genom att stå tillbaka i andra lönegrupper.

– Almega ville att vi skulle betala låglönesatsningen till 100 procent men till slut blev det inte så, vi lyckades försvara en viktig princip samtidigt som vi kunde höja lönerna mer än ”märket” i de flesta tariffer för de med en lön under 24000 kronor, säger Chang Strömberg, ombudsman för Seko sjöfolk.

Avtalet med de nya lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2017. Utöver höjningen av löner och tillägg förhandlade Seko fram en höjning av avtalspensionen med 0,5 procent under avtalsperioden. Förbundet fick även igenom en ny avsättning till en omställningsfond på 0,1 procent av lönesumman varje år. Fonden ska i framtiden ge stöd till sjömän som inte kan fortsätta i yrket på grund av förlorat certifikat eller intyg. Stödet ska gå till omskolning och eventuellt till stipendier under utbildningstiden.

Annons

Årets förhandlingar med Almega var tuffa. Arbetsgivarorganisationen sade bland annat upp gällande avtal. Almega var även svåra att få till förhandlingsbordet. Seko fick till slut utlösa stridsåtgärder som i och med det nya avtalet nu slutar att gälla.

– I allmänhet kan man säga att Almega inte ville ge bort något i förhandlingarna utan att få betalt för det. Samtidigt ville de införa ungdomslöner med 90 procent av begynnelselönen, det och flera andra vilda förslag har vi sopat bort, säger Chang Strömberg.

 

Avtalet i korthet

  • Begynnelselönen höjs med 450 kronor varje år
  • Lönerna i tarifferna 1-2 och 4-5 höjs med cirka 2,14 procent årligen
  • Lönerna i tarifferna 6-9 höjs med 2 procent. 9-års tariffen ger en höjning med 541, 552 respektive 563 kronor varje år
  • Samtliga tillägg höjs med 2 procent varje år