Bättre pensionsvillkor ett av Sekos huvudkrav

Arkivbild. Foto: Sussi Lorinder

Ökad avsättning till avtalspensionen samt arbetstidsförkortning vid nattarbete. Det är två av Sekos huvudkrav inför avtalsförhandlingarna med Sarf.

På fredagen hade såväl arbetsgivarsidan som industrifacken lagt fram sina avtalskrav. Nu återstår en tids förhandling innan det så kallade märket är satt – det som Seko därefter har att rätta sig efter i sina förhandlingar med arbetsgivaren.

Det är Seko som är avtalsansvariga även för de avtal som gäller specifikt för sjöfolk. Redan den 15 mars växlades avtalsyrkanden med motparten Sarf, Sjöfartens arbetsgivareförbund. Nuvarande kollektivavtal löper ut den 31 mars.

Två av huvudkraven från Seko handlar om pension och vilotid.

Annons

– Vi vill utöka avsättningen till avtalspensionen, säger Joakim Hellmouth som är ansvarig i förhandlingsdelegationen för Seko.

En sjöman betalar lägre skatt och har därmed lägre bruttolön än vad en landanställd har. När en sjöman sedan går i land och blir pensionär, då får hen betala landskatt på en pension som är lägre än om den tjänats in i land.  

– Därför vill vi öka avsättningen till avtalspensionen så att en sjöman ska kunna ha samma pension som om man varit landanställd. Så att man inte förlorar på att man betalat sjömansskatt hela livet, säger Joakim Hellmouth. 

– Avtalskonferensen satte pensionsfrågan som prio ett, det är den fråga medlemmarna ansåg var viktigast och då är det den frågan vi ska driva, fortsätter han.

En annan prioriterad fråga är arbetstidsförkortning vid nattarbete.

– Det är allmänt känt att om du ständigt jobbar natt förkortar du livet, säger Joakim Hellmouth. Då tycker Seko att man inte ska behöva jobba lika många dagar ombord. De som jobbar ständig natt ska ha färre dagar ombord, helt enkelt. Men vi har inte fastslagit hur förkortningen ska se ut, det är en förhandlingsfråga mellan oss och arbetsgivarna. 

Ytterligare en fråga är utökad vilotid. Ett av Sekos krav är att den minsta sammanhängande vilotiden ombord ska vara 10 timmar. 

Efter pandemin har numerären i besättningen minskat. Det har inneburit mer arbete för de som är kvar.

– Det här är något många upplevt, i huvudsak inom färjetrafiken, säger Joakim Hellmouth. Det är klart att det sliter mer på kroppen, då behöver man längre återhämtning när man är ombord och jobbar.

I nuläget säger reglerna att man ska ha tio timmars vilotid uppdelat på två perioder, varav en av perioderna ska vara minst 6 timmars sammanhängande vila.

– Vi yrkar på att det ska vara tio timmars sammanhängande vila, säger Joakim Hellmouth.

Nedan Sekos avtalskrav vad gäller sjöfarten. De tre översta punkterna är Seko-gemensamma, de fyra efterföljande punkterna är specifika för sjöfarten:

• Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.

• En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.

• Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

• Lönehöjningen ska öka avsättningen till avtalspensionen med 1,5–2 procent.

• Arbetstidsförkortning vid nattarbete mellan kl. 20-06.

• Minsta sammanhängande vilotid ombord ska vara 10 timmar.

• Övertidsersättning på planerad fridag ska ersättas med två dagar oavsett veckodag.