Belöningsdag med jubileumsglans

37 arbetsbelöningar till 45 sjömän delades ut under årets belöningsdag. Foto: Linda Sundgren

Under Sjömanshusstiftelsens belöningsdag delades 37 arbetsbelöningar ut till 45 personer. Flera forskningsprojekt presenterades och Sjöräddningssällskapet fick pengar till en ny sjöräddningsbåt. 

Inramningen på årets belöningsdag den 5 maj, som hölls på Hotell Hasselbacken i Stockholm, var extra festlig i ljuset av Stiftelsens 50-årsjubileum. Dagen inleddes med en presentation av forskningsprojekt som Stiftelsen finansierar. Däribland en studie om psykisk ohälsa bland sjömän som leds av Joakim Dahlman på VTI. Han berättade att av de drygt 7 000 svenska sjömän som ingick i den registerstudie som omfattades av projektet, hade cirka 5 500 någon gång mellan 2009 och 2019 sökt vård hos en vårdcentral. Av dessa vårdbesök handlade runt åtta procent om psykisk ohälsa. 

– I snitt hade de tagit tio vårdkontakter var under de här åren, vilket är ganska mycket. 1 933 individer återfanns i slutenvården och av dem rörde cirka tolv procent det som kallas psykisk ohälsa och beteendestörningar, sa Joakim Dahlman. 

Ett annat forskningsprojekt handlade om brandsäkerhet. Julia Burgén vid forskningsinstitutet Rise konstaterade att kraven på de brandställ som används ombord är för lågt ställda, men också att rådande regelverk ibland utgör ett hinder för att införskaffa bättre utrustning.

Annons

Dagens huvudnummer var hyllningen av de sjömän som belönats för sina arbetsmiljöförbättrande och säkerhetshöjande åtgärder ombord. Under ledning av granskningsgruppens ordförande, forskaren Cecilia Österman, delades belöningarna ut och de sjömän som var på plats gick upp på scenen och berättade om sina innovationer.

Peder Eriksson, förste reparatör på Galaxy, har utvecklat en plattform för eljobb på huvudmotorerna. Matros Anders Listberg på Fox Luna har ordnat med ett vajerskydd till däckskranen och Roland Lind och Erica Freidlitz, förste reparatör respektive servicevärd på Stena Nautica, har monterat välskurna plåtskivor runt brandlarmen i hyttkorridorerna för att undvika att köra in i dem med tvättvagnarna. Bara för att nämna några av årets alla belöningar.

Cecilia Österman och förste reparatör Peder Eriksson. Foto: Linda Sundgren
Matros Anders Listberg och Cecilia Österman. Foto: Linda Sundgren

Mest skratt genererade utvecklingsstipendiet, som gick till chefspursern och musikern Bo Brännerud på Huckleberry Finn. Utifrån idén om att musik och sång gynnar inlärningsförmågan, har han spelat in en underhållande rockvideo om hur man sjösätter fartygets livflottar.

Årets hedersomnämnande gick till Stena Line och fartygen Stena Vision, Stena Vinga och Stena Nautica för det stora antalet innovationer de bidragit med till årets belöningsdag.

Besättningen på Skåne fick ta emot sjöräddningsbelöningen för räddningsinsatsen i samband med den havererade arbetspråmen i Trelleborgs hamn i februari förra året, då en person omkom.

Under dagen delades även två hedersbelöningar ut. Den ena gick till föreståndaren för Sjömanskyrkan, Christin Wetterberg; den andra till Fartygsbefälsföreningens före detta vd, Christer Lindvall.

När Cecilia Österman summerade årets belöningsceremoni kunde hon konstatera att Stiftelsen delat ut arbetsbelöningar till 45 personer på 28 fartyg i 19 rederier. Men endast en av de belönade var kvinna.

– Ni sjömän som är här idag, berätta för era kvinnliga kollegor att det här även är för dem. Och ni kvinnor som arbetar ombord, skicka in era bidrag till oss, sa Cecilia Österman.  

Under kvällen bjöd Sjömanshusstiftelsen in till middag på Vasamuseet med anledning av 50-årsjubileet. Då kunde Kenny Reinhold, Seko sjöfolks ordförande och tillika ordförande i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, avslöja att Stiftelsens beslutat att skänka pengar till en ny sjöräddningsbåt.

– Och eftersom vi betalar tycker vi inte att det är mer än rätt att vi får döpa båten, sa Kenny Reinhold från scenen. 

– Låter rimligt, instämde Cia Sjöstedt från Sjöräddningssällskapet som tagit plats bredvid honom. 

– Då vill vi att den ska heta Gösta Landell. 

– Väldigt passande, svarade Cia Sjöstedt.  

Gösta Landell är den person som lagt grunden för Sjömanshusstiftelsens goda ekonomi och möjliggjort den bidrags- och belöningsverksamhet som Stiftelsen ägnar sig åt. I april somnade Gösta Landell in, 97 år gammal. 

Stiftelsens ordförande Kenny Reinhold. Foto: Linda Sundgren
Cleopatra Doumbia-Henry, President på World Maritime University, pratade om hur pandemin drabbat sjömän. Foto: Linda Sundgren