Besättningens agerande avgörande på Stena Scandica

Stena Scandica, arkivbild Foto: Stena Line

Besättningens agerande var avgörande för att säkerställa fartygets säkerhet. Det skriver danska haverikommissionen i sin slutrapport om branden ombord på Stena Scandica för ett drygt år sedan.

Larmet om att en brand brutit ut på ett bildäck ombord på Stena Danica kom vid lunchtid den 29 augusti 2022. Färjan befann sig då sydväst om Gotska Sandön, på väg från Norvik utanför Nynäshamn till Ventspils i Lettland. Ombord på fartyget fanns 299 personer, varav 241 passagerare och 58 tillhörande besättningen.

En sjöräddningsinsats inleddes omgående. Kustbevakningsflyg, Sjöfartsverkets helikoptrar samt Sjöräddningssällskapets fartyg begav sig mot Stena Scandica. Även Gotlandsfärjan M/S Visby la om kurs och begav sig till platsen.

Till följd av branden drabbades Stena Scandica av blackout, strömavbrott, och på grund av att det fanns risk för att fartyget skulle gå på grund beslöts att evakuering skulle påbörjas. 33 passagerare hann evakueras innan Stena Scandicas besättning fick i gång maskinerna igen och evakueringen kunde avbrytas.

Annons

Den dramatiska händelsen har utretts av den danska haverikommissionen, som nu kommit med sin slutrapport. I den konstateras att branden uppstod i en kyllastbil som stod i fören på däck 4. Den exakta brandorsaken kan dock inte fastställas på grund av de omfattande skadorna på lastbilen. Några möjliga förklaringar förs fram, som till exempel batterifel i lastbilen, ett mekaniskt fel i kylanläggningen eller den otillåtna elinstallation som hittades vid batteriet.

Under många år har utredningar av olyckor fokuserat på mänskliga tillkortakommanden som en kritisk säkerhetsfråga. Branden och blackouten på stena scandica visar på motsatsen.

Besättningen lyckades släcka branden, men fartyget drabbades av blackout, alltså strömavbrott. Centrala kablar i taket på bildäcket hade bränts av, vilket medförde att både det ordinarie elsystemet och reservkraftssystemet slogs ut. Fartyget drev därför i riktning mot Fårö under sex timmars tid innan besättning lyckades få i gång fartygets huvudmaskiner och få kontroll igen.

Enligt den danska haverikommissionen följde fartyget den danska flaggstatens regler, men man uppger att kablarna var oskyddade från värme och eld. Kommissionen drar slutsatsen att det är viktigt att reservsystemen skyddas bättre, och att kritisk elektrisk infrastruktur brandskyddas. Detta uppger rederiet att man åtgärdat sedan branden.

Haverikommissionen skriver i sina slutsatser om vilka lärdomar man kan dra av det inträffade. Här lyfter man fram besättningens agerande som avgörande för fartygets säkerhet. Under många år har utredningar av olyckor fokuserat på mänskliga tillkortakommanden som en kritisk säkerhetsfråga. Branden och blackouten på Stena Scandica visar på motsatsen; att mänsklig expertis och anpassningsförmåga kan motverka och avhjälpa tillkortakommanden i ett fartygs säkerhetssystem. När en större olycka inträffar, som till exempel strömavbrottet på Stena Scandica, och inget av fartygets system fungerar, blir det uppenbart att besättningens anpassningsförmåga i en nödsituation är avgörande för att kunna säkerställa fartygets säkerhet.

Den danska haverikommissionens rapport finns att läsa i sin helhet här.