Besättningsbrist i skärgårdsflottan även i år

Bemanning med små marginaler i sommar. Foto: Linda Sundgren
Förra sommaren gick besättningarna i Skärgårdsbolaget tungt på grund av personalbrist. Rekryteringen till årets säsong är nästan klar, men marginalerna är återigen små.

De senaste åren har det blivit allt svårare att få tag i säsongspersonal till fartyg i skärgårdstrafiken och förra sommaren klarade man inom Skärgårdsbolaget knappt att täcka behoven. Så snart någon blev sjuk eller vabbade uppstod problem och den ordinarie besättningen var tvungen att jobba extra på sina ledigheter för att hålla trafiken igång. Trots ökade rekryteringsinsatser ser det inte mycket bättre ut i år.

– Vi har fyllt alla platser, men om en eller ett par faller ifrån blir det problem direkt, säger Skärgårdsbolagets vd, Henrik Cars.

Läs även: Vikariekris i skärgårdsflottan

Annons
Skärgårdsbolagets vd, Henrik Cars. Henrik är även vice-vd på Destination Gotland. Foto: Skärgårdsbolaget

Skärgårdsbolaget driver 17 fartyg varav 2 ångbåtar. Under lågsäsong, med upplagt tonnage och glesare turtäthet, är besättningsbehovet cirka 125 personer. Sommartid behövs dubbelt så många. Redan i höstas påbörjade Skärgårdsbolaget rekryteringen inför årets högsäsong.

– Vi skickade ut brev till de som jobbade hos oss förra sommaren och frågade om de var intresserade av att komma tillbaka i år, säger Henrik Cars. Vi har även varit runt på skolor och annonserat efter personal ute på fartygen.

Ett skäl till svårigheterna att få tag i sommarpersonal, tror Henrik Cars, är den begränsade anställningstiden inom skärgårdstrafiken.

– Säsongen är egentligen lite för kort för att det ska vara riktigt attraktiv. I stort sett handlar det om juli månad och lite till.

“nu ljusnar det och vi behöver hjälpas åt att visa att sjöfarten är en framtidsbransch”

Henrik Cars är också vice vd i Destination Gotland som trafikerar Visby med avgångar från Nynäshamn och Oskarshamn samt sommartid även Västervik. Under vinterhalvåret är två färjor i trafik, sommartid tre. Även Gotlandsbolaget har svårt att få tag i säsongspersonal.

– Det gäller framför allt matroser, men även cateringpersonal. Vi rekryterar mycket från Gotland och där är konkurrensen från sommaröppna restauranger hård och vi är ännu inte helt klara med rekryteringen, säger han och fortsätter.

– I år får vi dessutom många nya. Av de som jobbat hos oss tidigare är det en hel del som har slutfört sina utbildningar och för dem är säsongsarbetandet över. Vi försöker hålla en 20-årsgräns på dem vi anställer, men måste ibland gå ner till 18 år.

Något som också bidragit till bristen på säsongspersonal, tror Henrik Cars, är den svenska sjöfartens tillbakagång med omfattande utflaggningar.

– Det har varit negativa skriverier i nästan 30 år där sjöfarten utmålats som en bransch i kris och det påverkar förstås ungdomarnas intresse. Men nu ljusnar det och vi behöver hjälpas åt att visa att sjöfarten är en framtidsbransch värd att satsa på.