Besked om NIS hotar 700 sjöjobb

Besättningen vid Color Lines Kielfärja Fantasy hör till de som kan bli av med jobbet om rederiet väljer att registrera färjan i det norska internationella registret. Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS

Norska regeringen ger klartecken till omregistrering av Color Lines Kielfärjor till det norska internationella registret, NIS. Detta hotar jobbet för 700 norska sjömän – och riskerar få allvarliga konsekvenser för den nordiska färjenäringen.

I våras lyckades de norska sjöfacken, tillsammans med ett flertal politiker, att övertyga regeringen i Norge att se över utredningen om att tillåta omregistrering av färjor till NIS.

Men i samband med att budgeten offentliggjordes i måndags visade det sig att regeringen inte hade några invändningar mot den tidigare utredningen, rapporterar tidningen FriFagbevegelse som är knuten till norska LO.

Industri- och fiskeriministeriet ”har inte funnit att de antaganden som ligger till grund för rekommendationer av val av trafikområde, eller regeringens beslut är felaktigt eller väsentligt förändrade”.

Annons

Beskedet är ett direkt hot mot 700 sjöjobb om Color Line går vidare med omregistreringen till NIS. Rederiet får då fria händer att ersätta nuvarande besättning med billigare arbetskraft.

Se Norsk Sjømannsforbunds film om hotet:

Seko sjöfolk har tillsammans med de norska sjöfacken samt NTF, Nordiska Transportarbetarefederationen, och Conference Of Ten varnat för följderna av en omregistrering. Inte bara för de norska jobben utan för hela den nordiska färjenäringen.

Genom att tillåta en omregistrering skapas helt nya konkurrensvillkor på färjemarknaden, menar de fackliga organisationerna.

Peter Skoglund och Kenny Reinhold ger sitt stöd till de norska sjöfacken vid en gemensam protest mot den planerade utökandet av NIS vid Eidsvolls plats i Oslo. Protesten genomfördes i april 2017. Foto: Mikael Lindmark

”Övriga företag på näraliggande rutter kommer naturligtvis inte sitta stilla när en konkurrerande firma med helt andra och oschysta förutsättningar och villkor, börjar bedriva verksamhet på samma marknad”, skriver sjö- och befälsfacken i Conference of Ten.

Fackförbunden befarar att ändringen kommer att leda till en press på övriga nordiska länder att genomföra samma förändringar.

”Det kommer bli ett `race to the bottom´, en dominoeffekt som i det långa loppet helt kommer att förändra hela den nordiska färjemarknaden”.

– Det här är mer än ett norskt problem. Om det blir verklighet kan det få konsekvenser för hela färjetrafiken i Skandinavien, sa Kenny Reinhold när han och övriga representanter från Seko sjöfolk förra året var i Oslo för att markera stöd för de norska sjöfacken.