Beslutsamhet och skratt på #vågrättmöte

Charlotte Signahl höll en omtyckt föreläsning med avstamp i egna upplevelser. Foto: Dick Gillberg

Hopp, beslutsamhet och uthållighet. Det tredje #vågrätt-mötet lockade en samlad sjöfartsbransch till Göteborg. Och gav både verktyg och motivation i det fortsatta arbetet att motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

– De här mötena är otroligt viktiga för att hålla energin uppe, samtalet får inte dö ut, säger Elin Stenberg, HR-manager på Tallink-Silja och medlem i arbetsgruppen för #vågrätt.

Hon påpekar även vikten av att möta representanter för så många delar av sjöfartssverige. Från kollegor inom personalavdelningarna på andra rederier till sjömän som arbetar ombord samt representanter från Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och arbetsgivarorganisationerna.

Annons

– Det blir en väldigt dynamisk blandning, vilket är bra för att komma vidare i arbetet.

I ett nästa steg skulle hon gärna se att liknande möten skulle hållas ute i på fartygen.

– Det skulle göra forumen tillgängliga för fler, säger hon.

Mötet igår satte fokus på det förändringsarbete som behövs för att upptäcka och motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

De två föreläsarna Charlotte Signahl och Göran Persson närmade sig ämnet från olika håll men kom fram till liknande slutsatser: en schyst arbetsplats där medarbetarna också behandlar varandra schyst är en produktiv arbetsplats. Men det behövs både beslutsamhet och uthållighet för att komma dit.

Vägen till målet nås bland annat genom ökad kunskap, att premiera önskat beteende och att motivera samt involvera så många som möjligt i förändringsarbetet. Förutom att ändra beteenden handlar det även om att påverka attityder och värderingar.

Charlotte Signahl höll ett långt föredrag till publikens förtjusning. Foto: Dick Gillberg

– Det gäller att stoppa bortförklaringar, det är alltid den som utsätts för en kränkning som avgör, sa Charlotte Signahl och exemplifierade senare med begreppet ”rå men hjärtlig”.

– När jag kommer till ett företag där personalchefen säger att vi har en rå men hjärtlig ton, eller högt i tak, då frågar jag alltid efter resultaten från personalenkäten, och mycket riktigt: det är ett företag där många mår dåligt.

Göran Persson talade bland annat om vikten av att motivera alla i organisationen inför ett förändringsarbete. Foto: Dick Gillberg

Göran Persson framhöll vikten av tydlighet. För att lyckas med ett förändringsarbete inom en organisation måste alla medarbetare ha en tydlig bild av målet, och vad som ska göras för att nå dit. Det underlättar också om det finns tydliga regler inom organisationen om vad som förväntas av medarbetaren.

– För att lyckas måste alla leva upp till detta på alla nivåer. Något som underlättar är att tidigt involvera dem som är motvilliga till förändring, det handlar om att få med dem i arbetet. Men ibland måste man också acceptera att några inte är villiga att vara med på tåget, och då kanske man ska koppla ifrån den vagnen. Det finns annat de kan arbeta med.

Enigheten är stor bland de som Sjömannens reporter talar med under mötet. Sjöfarten ska vara en bransch där alla ska känna sig välkomna – oavsett könstillhörighet, bakgrund och sexuell läggning. Men det är fortfarande en bit kvar till målet.

I sitt inledningsanförande pekade Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk, ut riktningen.

– Vi är beredda att ta på oss lagkaptensbindeln för att vinna matchen, och det handlar inte bara om sexuella trakasserier utan om att alla trakasserier ska bort från vår bransch, sa han.

Läs även: ”En blåslampa för branschen”

Läs även: #Vågrätt enar branschen i Göteborg


Röster från #vågrätt

 

  • Vad tar du med dig från mötet?
Gabriella Lavecchia, vice ordförande Seko. Foto: Dick Gillberg

– Jag tar med mig en känsla av hopp. När #metoo startade handlade det mycket om att berätta. Nu gäller det att agera. Möten som detta är viktiga. Det handlar om att finna gemensamma lösningar på ett gemensamt problem. Det är också modigt att kunna prata om det i sin egen organisation eller som här, där hela branschen går samman.

Gabriella Lavecchia, vice ordförande Seko


  • Vad tycker du om mötet?
Lars Andersson, förhandlingschef SARF, Sjöfartens arbetsgivareförbund. Foto: Dick Gillberg

– Branschen är i hög grad samlad här idag och det är viktigt. Men det räcker inte, utan jobbet måste göras ute på rederierna. Det ska komma från högsta ledning och genomsyra hela organisationen. Jag tycker vi är på väg i den riktningen.

Lars Andersson, förhandlingschef SARF, Sjöfartens arbetsgivareförbund


  • Vad säger du om arbetet för en sjöfart utan trakasserier? Hur långt har branschen kommit?
Sifaf Mahmoud, sektionsordförande Stena Line, Seko sjöfolk. Foto: Dick Gillberg

– Det är på tiden att vi tar ett samlat grepp för att förhindra trakasserier och kränkande särbehandling. Vi måste ha en nolltolerans och det ska gälla för alla ombord. På Stena tycker jag vi är ganska långt framme, från sektionen har vi ett bra samaarbete med företaget. Jag har också suttit med i den projektarbetsgrupp som Seko sjöfolk har startat.

Sifaf Mahmoud, sektionsordförande Stena Line, Seko sjöfolk


Vad tar du med från mötet?

Malin Persson, restaurangstewart, Scandlines HH. Foto: Dick Gillberg

– Det är mycket intressant, det ger en hel del, tycker jag. Jag har personalansvar och föreläsningarna ger tankar att ta med sig i jobbet. Kränkningar och trakasserier möjliggörs i en tystnadskultur, det gäller att upptäcka tecknen på att det kan förekomma.

Malin Persson, restaurangstewart på Aurora, Scandlines HH