Birka Cruises slutar kryssa

Fabian Westerlund är lokal sektionsordförande i rederiet. "Idag är en tung dag, mycket tung", säger han om dagens besked att Birka Cruises avvecklar verksamheten. I bakgrunden syns M/S Birka Stockholm. Foto: Nelly Westerlund

Efter 49 år på Östersjön upphör Birka Cruises kryssningsverksamhet med fartyget M/S Birka Stockholm som en följd av den pågående coronapandemin. 

Birka Cruises, som bedriver kryssningsverksamhet med fartyget M/S Birka Stockholm mellan Stockholm och Mariehamn, har sedan mitten av mars tagit en paus på grund av den pågående covid-19-pandemin. Planen har varit att återuppta verksamheten så snart det är möjligt. Men efter den senaste utvärderingen av nuläget och framtiden meddelar bolaget idag att man har för avsikt att upphöra med verksamheten.  

– De ekonomiska konsekvenserna i covid-19-pandemins spår har slagit hårt mot hela rederinäringen och dragit undan benen för att driva vår renodlade kryssningsverksamhet vidare med rimlig lönsamhet, säger Birka Cruises vd Tomas Karlsson i ett pressmeddelande. 

Han säger att omvärlden präglas av stor osäkerhet kring resande i allmänhet och kryssningsresande i synnerhet. 

Annons

– Marginalerna är små och möjligheten att inom överskådlig tid svänga den negativa trenden bedöms av Birka Cruises styrelse som osannolik, säger han. 

Personalen informerades av arbetsgivaren under fredagen. Totalt berörs enligt uppgift 509 medarbetare. Av dessa är 466 ombordanställda inom Rederi Eckerö Sverige AB. Personalen är sedan tidigare uppsagd på grund av arbetsbrist. 

– Det är givetvis mycket tråkigt att konstatera att vår kryssningsprodukt sannolikt kommer att falla offer för covid-19-pandemin. Men framför allt känns det oerhört ledsamt att meddela personalen, som under en längre tid kämpat för att svänga den negativa lönsamhetstrenden, säger Tomas Karlsson.

Oskar Lindskog, ombudsman i Seko sjöfolk, beklagar situationen.

– Det är väldigt tråkigt. Vi hoppades in i det längsta att det skulle gå vägen och att M/S Birka Stockholm skulle återuppta trafiken, säger han.

Enligt Oskar Lindskog kommer man i mitten av nästa vecka att påbörja vidare förhandlingar.

– De kommer att handla om vad beslutet innebär rent konkret. Först efter dessa förhandlingar vet vi mer om hur många som berörs och så vidare, säger han.

Fabian Westerlund är lokal klubbsektionsordförande i rederiet sedan åtta år.

– Idag är en tung dag, mycket tung. Vi har ju suttit i förhandlingar och diskussioner med arbetsgivaren under hela processen från det att fartyget skulle läggas upp i mars tills beslutet blev känt för oss igår eftermiddag. Jag skulle ljuga om jag sa att detta beslut kom som ett helt otänkbart scenario, men jag håller fullständigt med Oskar om att vi i det längsta hoppades att företagsledningen skulle se en framtid i Birka Cruises verksamhet och därmed i våra arbetsplatser. Uppenbarligen gjorde man inte det, säger Fabian Westerlund.

Han fortsätter:

– Jag har en personlig relation till väldigt många av medlemmarna och kollegorna i rederiet som helhet. Och även till fartyget, som jag var med och hämtade från Raumo i Finland 2004 när hon var ny. Så att… nej, idag är helt enkelt en j-ligt jobbig dag.