Blidösundsbolaget tar över

Bild föreställande skärgårdsfartyget Sunnan med passagerare som är på väg ombord.
Ett av Blidösundsbolagets fartyg i trafik för Stockholms Lokaltrafik. Foto: Liza Simonsson, pressbild Transdev

Den 1 oktober tar Blidösundsbolaget över driften för sjötrafiken i Stockholms mellersta skärgård och Madame Rederi blir ny operatör på linjen Sollenkroka Möja. Ett trafikområde återstår att upphandla.

Första oktober träder nya avtal för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm ikraft. Största aktör blir Blidösundsbolaget som övertar sjötrafiken i mellersta skärgården. Samma dag träder också Madam Rederi in som operatör för linjen Sollenkroka på Värmdölandet och Möja.

Ett avtalsområde (D1 med bryggor som Åsättra, Kärnö, Svartsö och Gällnö) återstår att upphandla sedan processen avbrutits på grund av för få anbudsgivare.

En ny upphandling har inletts och tilldelning förväntas ske i januari med driftstart sommaren 2020. Samtliga nya avtal gäller till år 2028.

Annons

Såväl Blidösundsbolaget som Utö rederi och Styrsöbolaget på Västkusten ägs numera av det internationella storbolaget, Transdev, med huvudsäte i Frankrike.