Blidösundsbolaget vann mellersta skärgården

Blidösundsbolaget, som ingår i den franska koncernen Transdev, vann upphandlingen av det största området i Stockholms skärgårdstrafik. Foto: Transdev

Blidösundsbolaget vann upphandlingen av trafiken i mellersta skärgården i Stockholm. Det är det största trafikområdet. Planerad trafikstart är i december 2019.

Trafiknämnden i Stockholm avgjorde upphandlingen, idag tisdag. Avtalet sträcker sig som längst till år 2028 och är värt cirka 120 miljoner kronor per år men omfattningen kan ändras och utvecklas under avtalsperioden.

Enligt Trafikförvaltningen är målet är att behålla en hög kundnöjdhet hos resenärerna samt en ökad kostnadseffektivitet.

Annons

– Det nya avtalet säkrar en stabil trafikdrift för en lång tid framöver i hela Stockholms mellanskärgård, säger Richard Borgström, chef för Sjötrafik på trafikförvaltningen. Vi får med detta beslut bättre möjligheter att sätta in fartyg där de behövs och att flytta fartyg mellan olika trafikområden, vilket kommer bidra till att resenärer ut till öarna får en bättre trafik året om.

Uppdraget omfattar driften av 15 båtlinjer med utgångspunkt från Stockholm via Vaxholm till stora delar av mellersta skärgården, samt enstaka avgångar till södra skärgården. Blidösundsbolaget kommer trafikera linjerna året runt med Waxholmsbolagets 18 fartyg. Förutom bemanning och drift av restauranger och kaféer ombord omfattar kontraktet även underhåll av och skötsel av fartygen.

Sjömän som idag arbetar på Waxholmsbolagets färjor kommer att fortsätta på jobbet även efter trafikstarten nästa år.

– Det här handlar om övergång av verksamhet och då kommer personalen följa med. I det här fallet är det också ganska enkelt eftersom det handlar om övergång från ett bolag till ett annat utan andra parter inblandade, säger Chang Strömberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

Totalt kom det in tre anbud varav två gick vidare till slutförhandling. Båda anbuden bedömdes som kvalitetsmässigt lika och det som till slut avgjorde till Blidösundsbolagets fördel var prisnivån, enligt Richard Borgström på trafikförvaltningen.

Enligt Chang Strömberg var beslutet av tilldelning väntat. Blidösundsbolaget ägs sedan ett år tillbaka av Transdev, en koncern som finns i 20 länder med franska staten som huvudägare via Caisse des Dépôts.

– Detta handlar om över en miljard kronor över kontraktets längd. Jag är övertygad om att Stockholms läns landsting skulle kunna driva trafiken billigare i egen regi. Som det är nu betalar Stockholms läns landsting pengar till franska staten för att bedriva sjötrafik i Stockholm med Waxholmsbolagets egna båtar, säger Chang Strömberg. Det kan aldrig bli billigare och bättre om man driver offentlig verksamhet på entreprenad av ideologiska skäl och inte av ekonomiska skäl.

Enligt uppgift kan tilldelningsbeslutet överprövas fram till den 14 december.