Bogserbåtar får färöflagg

Bristen på sjöfartsstöd gör att bogserbolaget BTÖ:s fartyg lämnar svensk flagg i höst. Foto: Rederiet

Bogserbolaget BTÖ flaggar ut sina fartyg till Färöarna. Orsaken är att de inte får sjöfartsstöd. 

Omflaggningen av bogserbåtarna Ven, Sund, Dunker och Kullen, som fram till nu haft svensk flagg, sker i månadsskiftet augusti/september. Fartygen opererar främst runt Halmstad, Helsingborg, Malmö, Köpenhamn och Køge.

– Vi vill egentligen inte flagga ut och har lagt ner både tid och pengar på att gå till botten med detta. Vi har sökt sjöfartsstöd och lämnat in kompletteringar, gjort egna utredningar… Nu har vi fått nej på så många ställen att det nog är nej på riktigt. Enligt EU-direktivet kan vi inte få stöd eftersom vi inte anses vara utsatta för internationell konkurrens, vilket är helt fel. Det är fruktansvärt tråkigt att man inte kan vara mer flexibel, säger Bill Söderberg, vd för BTÖ.

Att man valt färöisk flagg beror enligt Bill Söderberg på att det redan finns färdiga lösningar där.

Annons

– Det finns andra rederier, som har färöisk flagg, och det fungerar väldigt bra.

Besättningarna erbjuds anställning i det färöiska bolaget. På Seko sjöfolks avtalsområde berörs strax under tio personer.

– Vi gör inte detta för att byta personal, vi hoppas att alla ska vara kvar och jobba vidare, säger Bill Söderberg.

I skrivande stund finns inget undertecknat kollektivavtal, det finns fortfarande detaljer som parterna inte är överens om, men målsättningen är att teckna avtal i höst.

– Det innebär att de anställda som väljer att följa med gör det utan att veta exakt vad villkoren blir, säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk.

Han gissar att de flesta ändå följer med.

– De älskar sina jobb och båtarna är deras skötebarn. Men jag vet att flera av dem är besvikna över att utflaggningen sker, säger han.

Enligt Bill Söderberg ska de ekonomiska villkoren bli likvärdiga under nya flaggen.

– De anställda får privat sjukvårdsförsäkring och en privat pensionslösning som jag uppfattar som bra. Avlösningssystemet blir samma som idag, säger han.

Seko sjöfolk har inte haft något kollektivavtal med BTÖ under svensk flagg.

– Om man ska se något positivt i detta, så från att ha varit ett bolag där vi inte haft någon kontakt alls, har vi nu fått väldigt bra kontakt, säger Mikael Lindmark.

Däremot är Mikael Lindmark besviken över att rederiet, som han ser det, har alltför bråttom att flagga ut.

– Jag anser att de forcerar utflaggningen. Det pågår ett lobbyarbete för att ändra reglerna för sjöfartsstöd, och dessutom finns försvårande omständigheter som till exempel Skatteverkets beslut när det gäller Svitzer (se fotnot). Jag tycker att BTÖ borde vänta och se vad som händer med sjöfartsstödet. De säger att de måste flagga ut nu av ekonomiska skäl, men ett bolag som har råd att köpa nya fartyg borde väl klara den merkostnaden, säger han.

Bill Söderberg kommenterar kritiken.

– Vi har hållit på i 1,5 år med att försöka få sjöfartsstöd och det verkar kört. Men vi är absolut inte främmande för att komma tillbaka till svensk flagg om förutsättningarna förändras, säger han.

Fotnot: Skatteverket har beslutat att Svitzer ska betala bolagsskatt i Sverige eftersom den huvudsakliga verksamheten enligt myndigheten sköts härifrån och inte från Färöarna.

Bogserbåten Sund är ett av de fartyg som kommer att flaggas ut i månadsskiftet augusti/september. Foto: rederiet