Bogserbåtar K-märks av Sjöhistoriska museet

I mer än 70 år var Svanö verksam som bogser- och arbetsfartyg längs Norrlandskusten. Innan dess körde hon passagerare. Foto: Svanö

Trotjänarna Svanö och Årås har K-märkts av Sjöhistoriska museet. Svanö användes i över 70-år som bogser- och arbetsfartyg längs Norrlandskusten.

­– De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att K-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta detta maritima kulturarv, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien. Nu har Sjöhistoriska valt att uppmärksamma två riktiga trotjänare.

Svanö är sannolikt byggd som passagerarslup 1885 vid Atlas Varv i Gävle och hette till en början Rolf. Båten fick ny ägare 1907 och två år senare byggdes fartyget om till bogserbåt och fick namnet Svanö. På 1950-talet ersattes ångdriften med en Skandiamotor, i samband med det byggdes även en ny större styrhytt samt en ny skorsten och maskinkapp.

Fram till 1984 var fartyget verksamt som arbetsfartyg på olika platser längs med Norrlandskusten. Svanö är ett typiskt exempel på hur mindre bogserbåtar under sin tid i yrkessjöfart ändrats från ångdrift till tändkulemotor. Även förändringen av styrhytt och däcksöverbyggnad följer den sedvanliga utvecklingen för mindre yrkesfartyg av den här typen, skriver Sjöhistoriska museet i ett pressmeddelande.

Annons

Även Årås, byggd på Thorskogs varv, har en lång historia som bogserbåt. Från 1917 till 1965 var Årås huvudsakligen verksam som bogserbåt vid Skogshallsverken på Hammarö i norra Vänern.

Årås som hon ser ut idag. Foto: tugtrafik.se

1930 förlängdes Årås med 2 meter och höjdes med 40 cm vid ett varvsbesök i Karlstad. Under sin tid som bogserbåt hade Årås en ångmaskin som sedan byttes mot en tändkulemotor. Under samma period svetsades nitarna i skrovet, styrhytten moderniserades och förstorades och skorstenen förändrades.

Enligt Sjöhistoriska museet är Årås ett klassiskt exempel på hur mindre bogserbåtar förändrats över tid. Både förändringen av styrhytt samt däcksöverbyggnad och förlängningen av skrovet är vanligt förekommande på den här typen av fartyg.

Även det seglande lastfartyget Libra af Stockholm belönades med en K-märkning. Libra af Stockholm är det första fartyget i stål som konstruerades och byggdes på Karlstads varv. Lastrummet var specialinrett för att frakta socker. 1939 såldes fartyget till Danmark. Under tiden som danskt fraktfartyg sprängdes Libra två gånger av minor. Efter bärgning och renovering såldes fartyget till Norge där hon gick som fraktfartyg under 50 år. För drygt tio år sedan återvände Libra till Sverige, där hon nu används som bostad och segelfartyg.

Libra af Stockholm är det första stålfartyget som byggdes på Karlstad varv 1934. Foto: Libra

Sammanlagt finns 136 K-märkta fartyg. Att bevara och utveckla verksamheten kring fartygen engagerar tusentals eldsjälar, menar Sjöhistoriska museet. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt.
– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna presentera ytterligare tre K-märkta fartyg. För Statens maritima museer är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade, säger Karolina Matts.