Bråda dagar för valberedarna

Ulf Norström, Iris Svanbäck och Peter Larsson utgör Seko sjöfolks valberedning. Foto: Klara Johansson

Seko sjöfolks valberedning har mycket att göra. Inför vårens årsmöte ska de hitta personer som vill ställa upp i val till ordförande, sekreterare, halva styrelsen samt 18 ombud och ersättare till Seko sjöfolks representantskap. 

Valberedningen jobbar med två parallella spår. De letar kandidater till de representantskapsombud som inte är kopplade till någon sektion (så kallade övriga mandat). Här behövs nio ordinarie ombud och nio ersättare. De letar också kandidater till de platser i styrelsen som denna gång står på omval: ordförande, sekreterare och fyra styrelseledamöter.

Nomineringar ska vara inne senast den 15 januari. 

– Vi vill uppmana alla, sektioner och medlemmar, att fundera på namn och lägga fram dem till oss, säger Peter Larsson, som tillsammans med Iris Svanbäck och Ulf Norström utgör Seko sjöfolks valberedning. 

Annons

Valberedningen intervjuar alla som nomineras och lägger fram förslag som Seko sjöfolks representantskap ska ta ställning till på årsmötet i april. 

Ombud som är kopplade till sektioner väljs av respektive sektion. Valberedningen har hand om de nio övriga mandaten. Dessa kommer främst från små rederier och kräver lite detektivarbete.

– Vi söker upp dem som varit ombud tidigare för att fråga om de är intresserade, eller ber dem tipsa om kollegor. Vi tittar också på vilka som gått fackliga kurser och kan tänkas vilja bli ombud, säger Iris Svanbäck. 

Ulf Norström påpekar att representantskapet har stor betydelse. 

– Det är organisationens högsta beslutande organ, det är där de stora besluten tas. Som ombud är du en röst för dina medlemmar, säger han.

Vem kan nomineras?

– Kravet är att du är medlem i Seko sjöfolk. Det är förstås bra om man är engagerad och har ett fackligt intresse, säger Peter Larsson. 

Valberedningen ser gärna fler kvinnor bland de nominerade, då det går i linje med Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 med målsättningen att verka för en mer jämställd representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på beslutsfattande positioner återspeglar bättre Seko sjöfolks medlemskår. 

Valberedningen hoppas också få se nya namn, gärna yngre. 

– Vi hoppas att det finns nya som vill sticka ut hakan. Den som inte varit fackligt aktiv så länge kan komma med ny värdefull input, säger Iris Svanbäck.

Är det svårt att hitta intresserade?

– I toppen är det ofta lätt, säger Peter Larsson. Styrelseledamöter är sällan något problem. Nu ska vi förstås hitta en ny sekreterare den här gången och det kan ju bli en utmaning. Däremot är det ofta svårare att hitta ombud till de övriga mandaten. Man kanske inte tycker att det låter intressant. Vad finns det för mig, ungefär.

Och vad är svaret på det? Vad finns det för mig? Varför ska jag bli ombud?

– Du får träffa likasinnade: människor som jobbar till sjöss och är intresserade av fackliga frågor. Speciellt om man jobbar i ett litet rederi är repskapet ett bra tillfälle att få tips på hur man kan handskas med olika problem och få höra hur andra gjort, säger Ulf Norström. 


Ombud till representantskapet

Att vara representantskapsombud innebär att du deltar med rösträtt under Seko sjöfolks årsmöte (kallas ofta repskap). Ombuden väljs på två år. Som ombud åtar du dig alltså att komma på två möten under en tvåårsperiod. 

Repskapet är Seko sjöfolks högsta beslutande organ. Här tas övergripande beslut och strategiska beslut som rör organisationens inriktning. Repskapet hanterar till exempel verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget. 

Normalt är repskapet ett heldagsmöte, eller ett lunch-till-lunch-möte med övernattning, en gång om året. I undantagsfall kan representantskapet kallas in vid annat tillfälle under året, till exempel om ordförande skulle avgå eller andra större händelser under verksamhetsåret. 

Styrelseledamot

Seko sjöfolks styrelse består normalt av en representant från varje sektion (sektioner finns i större rederier) samt Seko sjöfolks arbetsutskott på fyra personer. Styrelsen sammanträder vanligtvis 5–6 gånger per år. I styrelsen tas beslut som rör organisationens löpande verksamhet.

Arbetsutskott (AU)

Seko sjöfolks arbetsutskott består av de förtroendevalda uppdragen ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Som AU-representanter blir man anställd som ombudsman. AU har ett visst mandat från styrelsen att ta beslut som gäller organisationens löpande verksamhet mellan styrelsemötena. Här tas de vardagliga besluten.