Branschmöte mot trakasserier till sjöss

Hur ska sjöfarten motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier? Möte på Sjöhistoriska museet i Stockholm på måndag 19 mars om vägen framåt. Än finns det platser kvar.

Öppet möte om vägen framåt för sjöfarten efter #metoo och #lättaankar. På måndag bjuder Wista Sweden in till en föreläsnings- och arbetsdag på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

– Vi i Wista stöttar uppropet #lättaankar och vill fortsätta driva branschens arbete för schysta arbetsförhållanden och ett stopp för kränkande särbehandling, säger Gertrud Hermansen, ledamot i Wista Sweden.

Dagen börjar med en återblick där Frida Wigur och kvinnorna bakom #lättaankar presenterar de vittnesmål som de offentliggjort i uppropet. Men mötet – som håller på mellan 13.00-17.00 – är klart framtidsinriktat.

– Hur går vi vidare? Vad gör vi nu rent konkret? Vi har bjudit in flera föredragshållare, bland annat Cecilia Österman från Linnéuniversitet och representanter från Arbetsmiljöverket som kommer gå igenom aktuell forskning och lagstiftning, säger hon.

Även två föredragshållare från Försvarsmakten kommer att delta. Något som kan ge bra tips för handfasta åtgärder, hoppas Gertrud Hermansen.

Annons

– Försvarsmakten har jobbat aktivt med de här frågorna i många år. Och det finns många likheter med sjöfarten, det är en mansdominerad bransch och de arbetar och bor tätt ihop, exempelvis ute i fält.

Gertrud Hermansen, ledamot i Wista Sweden, är moderator på mötet. Foto: Privat

Syftet med det öppna mötet är att ge underlag till branschens nya handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier som är under utformning. Under eftermiddagen kommer deltagarna att delas in i mindre arbetsgrupper för att komma fram till praktiska idéer som går att omsätta i verkligheten.

– Vi ser det här som ett långsiktigt arbete. Det gäller att få fram en bra handlingsplan som kommer användas i branschen.

Parallellt med den nya handlingsplanen har Wista International även instiftat en mångfaldskommitté som arbetar för att öka antalet kvinnor inom sjöfarten.

Mångfaldskommittén – med medlemmar från elva nationella Wistaorganisationer – har till uppgift att skapa rekommendationer och riktlinjer som främjar mångfald, inbegripande och öppenhet inom den globala sjöfarten.

Wista Swedens representant i kommittén är Cecilia Österman.

– Vi fick en uppmaning från Wista International om att Sverige borde vara med och vi är glada att få med Cecilia i detta sammanhang. Det känns som att Sverige kan ta täten i förändringsarbetet. En förutsättning för att nå en större förändring är att vi även kommer ut internationellt.

Läs även: “Väckarklockor har funnits”

Medarrangörer för mötet på Sjöhistoriska är bland annat Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, SARF, Chalmers och Linnéuniversitetet. Ett flertal rederier medverkar också.

– Vi är glada att så många har anmält sig, men det finns fortfarande platser kvar. Jag skulle gärna se att fler representanter för de enskilda arbetsgivarna skulle anmäla sig, säger Gertrud Hansen.

Fotnot: Wista står för Women’s International Shipping & Trading Association. Det är en global organisation för kvinnor inom sjöfarts- och transportnäringen. Wista finns i över 40 länder. Wista Sweden grundades 1987.


Länk för anmälan: bit.ly/vagratt

Program för dagen:

12:00 lunch i Café Bistro Öberg, Sjöhistoriska museet

13:00-15:00

  • Vågrätt och sjösäkerhet – om konsten att sitta still i båten. Cecilia Österman, Tek.Dr. och arbetsmiljöforskare, Linnéuniversitetet
  • Kränkande särbehandling. Ulrich Stoetzer, Med.Dr. och psykolog, sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket
  • Genusmedvetet arbetsmiljöarbete. Minke Wersäll, sakkunnig och tidigare projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket
  • Försvarsmakten mot trakasserier. Samuel Heimann, strateg jämställdhet och jämlikhet, och Helena Hoffman, HR-specialist, Försvarsmakten

15:00-17:00

  • Workshop i grupper med tre teman: Brottsligt beteende; Jargong och attityd; Branschens profilering/rekrytering.
  • Sammanfattning