Bred maritim närvaro i Almedalen

Maritima mötesplatsen i Gotlandsbolagets trädgård under Almedalsveckan 2024

På Maritima mötesplatsen i Almedalen möts hela sjöfartsbranschen tillsammans med beslutsfattare, politiker och en intresserad allmänhet för att lyfta frågor som är viktiga för den maritima näringen.

På tisdagen gick startskottet för sjöfartsseminarierna på Almedalsveckans särskilt inrättade Maritima mötesplats, som samlar alla samtal, diskussioner, frågor och seminarier kring sjöfart.

Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Sveriges Hamnar och Lighthouse. Programmet är fyra dagar långt och pågår 25 – 29 juni.

De omkring 25 sjöfartsseminarier som arrangeras under dessa dagar på Maritima mötesplatsen tar upp alla viktiga frågor kring vår sjöfart som miljö och hållbarhet, grön omställning, infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, totalförsvarsperspektiv och säkerhet. Och inte minst den aktuella diskussionen om svensk flagg.

Annons

Seko sjöfolk står värd tillsammans med Sjöbefälsföreningen för ett av seminarierna på onsdagseftermidddagen med rubriken ”Utan svensk flagg – hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar”, där Mikael Lindmark från Seko sjöfolk och Lennart Jonsson från Sjöbefälsföreningen är moderatorer.

Seko sjöfolks Mikael Lindmark och Lennart Jonsson från Sjöbefälsföreningen i ett seminarium om vikten av svensk flagg. Foto: Camilla Widman

Seminariet handlar om att Sverige är ett av de mest sjöfartsberoende länderna i Europa: I dag står den svenska handelsflottan för en mycket liten del av vår import och export, vilket gör Sverige sårbart i händelse av kris och krig, säger Mikael Lindmark:

– Gotland är ett tydligt exempel, där man snabbt skulle bli avskuren från övriga landet om det hettade till i världspolitiken. Om vi ska ha en möjlighet att trygga landets behov av sjötransporter måste det finnas fler fartyg med svensk flagg och svenska villkor. Det är väldigt viktigt.

I sjöfartsminglet representeras Seko sjöfolk i övrigt av vice ordförande Peter Skoglund, klubbsektionsordförande på Gotland Katrina Ansarfwe och ombudsmannatrainee Camilla Widman.

Maritimt forums youtubekanal kommer alla seminarier från Maritima mötesplatsen i Almedalen finnas tillgängliga. Hela programmet för Maritima mötesplatsen i Almedalen hittar du här.


MARITIMA MÖTESPLATSENS PROGRAM
Tisdag 25 juni
• 09.00 Frukost
• 09.30-10.15 Vi är varandras arbetsmiljö – hur jobbar sjöfarten för att bli mer inkluderande?
Arrangör: Projektet REDO 2
• 10.30-11.15 Grönt fokus – Regelverken, var är vi idag och vägen framåt.
Arrangör: DNV
• 12.00-12.45 Lunchseminarium: Hur säkerställer vi att Sverige inte blir utan personal inom de maritima näringarna.
Arrangör: Maritimt Forum
• 13.00-13.45 Omställning av sjöfarten – finansiella trösklar.
Arrangör: Lighthouse
• 14.00-14.45 Ge sjöfarten vind i seglen – rimliga avgifter stärker svenska företags konkurrenskraft. Arrangör: Svensk Sjöfart
• 15.00-15.45 Hur stärker vi sjöfartens roll i vårt framtida samhälle?
Arrangör: Vänersamarbetet
• 16.00-16.30 Hur bygger man upp en hamn efter krig?
Arrangör: Maritimt Forum
• 17.00-19.00 Maritimt mingel (inkl. grillning och dryck)- separat anmälan krävs. Mingeltalare: Ewa Skoog Haslum, Sveriges marinchef
Arrangör: Maritimt Forum tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar och Lighthouse

Onsdag 26 juni
• 8.30-9.15 Frukostseminarium: Hållbar sjöfart idag och imorgon – möjligheter och utmaningar.
Arrangör: Wallenius Marine
• 9.30-10.15 Botten är nådd – hur får vi svensk sjöfart att växa?
Arrangör: Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen)
• 10.30-11.15
Kilometeravgifter, fritidsbåtsavgifter eller extraskatt på handelssjöfarten?
Arrangör: Sveriges Skeppsmäklare
• 12.00-12.45 Lunchseminarium: Vad krävs för att Sverige ska kunna säkerställa försörjnings-beredskapen i fred, kris och krig?
Arrangör: Maritimt Forum
• 13.00-13.45 Hur kan vi få elen att räcka till när ännu fler fartyg behöver landström eller laddning?
Arrangör: ABB
• 14.00-14.45 Hur kan hamnar och rederier bli effektivare och gröna med landström och automatisk vakuumförtöjning?
Arrangör: Cavotec
• 15.00-15.45 Stockholm Norvik Hamn: Del av klimat-lösningen genom CCS
Arrangör: Stockholms Hamnar
• 16.00-16.45 Utan svensk flagg – hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?
Arrangör: Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
• 17.00-19.00 Maritimt mingel (inkl. mat och dryck) – separat anmälan krävs. Mingeltalare: Infrastrukturminister Andreas Carlson (kd)
Arrangör: Swedish Club och Svenska Skeppshypotek – i samarbete med Maritimt Forum tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar och Lighthouse

Torsdag 27 juni

• 8.30-9.15 Frukostseminarium: Energisäkerhet i tid av krig och fred – fokus Östersjön
Arrangör: OX2
• 9.30-10.15 Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?
Arrangör: Svensk Sjöfart, Åkeriföretagen, Tågoperatörerna
• 10.30-11.15 Hur har sjöfartens transportmönster förändrats med det geopolitiska läget?
Arrangör: Swedish Club
• 12.00-12.45 Lunchseminarium: Hur arbetar den maritima näringen för att uppnå miljö- och klimatmålen och vad krävs för nästa steg?
Arrangör: Maritimt Forum
• 13.00-13.45 Utan handel stannar Sverige – marinens roll för sjöfarten
Arrangör: Saab AB
• 14.00-14.45 Hur säkerställs Finlands och Sveriges utmaningar och möjligheter med framtidens vintersjöfart?
Arrangör: Rauma
• 15.00-15.45 Hur säkrar vi att sjöfarten kan bidra till försörjningstrygghet och den gröna omställningen?
Arrangör: Preem
• 16.00-16.45 Sill och skarpsill – en underskattad proteinresurs som kan bidra till svensk livsmedelsförsörjning
Arrangör: Swedish Pelagic Federation

Fredag 28 juni
• 08.30-9.30 Breakfast seminar: The growing global role of Nordic icebreaking innovation”(in English)
Arrangör: Davie Group
• 09.30-10.15 Framtidens energinod – hamnen!
Arrangör: Sveriges Hamnar
• 10.30-11.15 Ökade behov av isbrytning i Sverige
Arrangör: Viking Supply Ships